"De discussie raakt ons uiteraard ook. We hopen dat de aandacht ertoe leidt dat suïcidepreventie groot wordt opgepakt." Zo reageert 113 Zelfmoordpreventie op alle reacties deze week op het bedrag van 2,8 miljoen dat een zelfmoord de maatschappij kost.

Op social media kwamen veel reacties op het hoge bedrag dat 113 Zelfmoordpreventie afgelopen maandag via EenVandaag naar buiten bracht. Er werd met begrip gereageerd, maar mensen vielen ook over hoe dit bedrag tot stand is gekomen, iets wat sommige mensen erg cru vonden om te horen.

Onderwerp raakt veel mensen

"De reacties op het verhaal van EenVandaag laten zien hoe beladen het onderwerp suïcide is en dat het veel mensen raakt. Er is verschillend gereageerd: van dankbaar dat betere preventie op deze manier op de agenda wordt gezet tot verontwaardigd over het in geld uitdrukken van een mensenleven", zegt 113 Zelfmoordpreventie.

"Die verontwaardiging snappen we heel goed, het is onmogelijk om het verdriet van het verlies van een geliefde in geld uit te drukken. De berekening is bedoeld om meer bewustwording te creëren voor het feit dat er vandaag de dag nog te weinig wordt geïnvesteerd in suïcidepreventie."

Meer preventie en minder verdriet

113 Zelfmoordpreventie staat nog steeds achter de berekening, die Deloitte voor hen maakte. "Juist omdat er veel meer aandacht voor zelfmoordpreventie moet komen."

"We willen alles op alles zetten om te voorkómen dat mensen eenzaam en radeloos uit het leven stappen. We accepteren niet dat er dagelijks gemiddeld vijf suïcides, met al het verdriet en de pijn, in Nederland plaatsvinden. Het doel is: meer preventie en minder verdriet."

info

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.

Kosten voor maatschappij berekenen niet uniek

113 Zelfmoordpreventie zegt dat bij de aanpak van verkeersveiligheid bijvoorbeeld ook gebruik is gemaakt van het in kaart brengen van de maatschappelijke kosten. "Die integrale strategie en investeringen hebben ertoe geleid dat we van ruim 3.000 doden in 1972 naar 610 in 2020 zijn gegaan. Er moet net zo ambitieus geprobeerd worden om vangrails voor mensen met suïcidale gedachten te bouwen als in het verkeer."

"Geen geld op de wereld kan onze overleden geliefden terugbrengen, maar we kunnen er wél samen alles aan doen om te voorkomen dat er nog meer mensen eenzaam en radeloos sterven door zelfdoding."

Video: 113 legde afgelopen maandag uit wat een suïcide de maatschappij kost

Bekijk hier de tv-reportage bij dit onderwerp

Verantwoordelijkheid

Er is eerder al een initiatiefwetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer voor integrale suïcidepreventie. "We willen dat deze snel aangenomen wordt. Het is geweldig dat er met 113 een hulplijn is in Nederland voor mensen met suïcidale gedachten, maar aan het begin van de donkere tunnel die tot een suïcide leidt, liggen nog zoveel kansen om mensen te helpen."

"De berekening en de commotie leiden wat ons betreft tot een ambitieuze en integrale aanpak voor suïcidepreventie op de lange termijn waarin ieder zijn verantwoordelijkheid neemt."

Debat in de Kamer

"De berekening is meteen onderdeel geworden van het politieke debat. Dinsdag haalden twee Tweede Kamerleden het rapport aan tijdens een commissiedebat om hun betoog voor suïcidepreventie meer kracht bij te zetten."

"Dit zijn goede eerste stappen die suïcidepreventie naar een hoger niveau tillen. Om suïcides te voorkomen hebben we echt iedereen nodig. We kunnen het alleen samen doen. Werk aan de winkel!"

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.