Defensie heeft geprobeerd luchtmachtpiloot en klokkenluider Victor van Wulfen te psychiatriseren. Hiervoor werden diverse gebeurtenissen verzonnen, waaronder twee gesprekken met een psycholoog en een gesprek met zijn squadroncommandant. 

De vervalsingen staan in een tot nu toe vertrouwelijk rapport van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg uit 2012, in handen van EenVandaag. De militaire inspectiedienst deed onderzoek naar aanleiding van een klacht van Van Wulfen over onzorgvuldig medisch handelen. De IMG concludeerde dat er ‘geen sprake is van onzorgvuldig medisch-inhoudelijk handelen’ en dat ‘de verslaglegging op enkele punten tekort heeft geschoten’.

“Belachelijk”, stelt Jasper van Dijk (SP) in EenVandaag. “Dit rapport is vervalst, het betreft fraude gepleegd door Defensie om de klokkenluider zwart te maken, te psychiatriseren.”  Van Wulfen luidde de klok over een zeer gebrekkige veiligheidscultuur op vliegbasis Eindhoven. Hij kreeg op alle punten gelijk maar kreeg daardoor zelf problemen met zijn leidinggevenden.

Vakantie in plaats van bij arts

In het rapport staat onder andere dat de klokkenluider op maandag 16 november 2009 een gesprek zou hebben gehad met de vliegerpsycholoog en op dinsdag 17 november 2009 zou de klokkenluider op de vliegbasis Eindhoven zijn geweest. Woensdag 18 november 2009 zou Van Wulfen een gesprek hebben gehad met onder andere de vliegerpsycholoog en zijn squadroncommandant. Hierin zou aan Van Wulfen meegedeeld zijn dat hij ‘in een schijnwereld leeft’. Klokkenluider Van Wulfen was echter van 7 tot en met 21 november 2009 op vakantie in Zuid-Afrika. En dus niet in Eindhoven of op consult bij een psycholoog. Van Wulfens vakantie wordt ook bevestigd in een rapport van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid uit 2015.

Onterecht delen valse medische info

Zijn commandant vertelde volgens het inspectierapport op woensdag 2 december 2009 aan de collega’s van Van Wulfen dat deze zich ‘onder psychiatrische behandeling had gesteld, tot zijn eigen tevredenheid’. Deze opmerking van de commandant klopt niet en komt voort uit de niet-bestaande consulten. “Een leugen waarbij gepoogd werd de klokkenluider een psychiatrisch traject in te krijgen”, aldus Van Dijk.

Bewijzen verblijf in Zuid-Afrika

Van Wulfens verblijf in Zuid-Afrika wordt gestaafd door vakantiefoto’s van onder andere zijn paspoort waarop de inreisdatum en uitreisdatum naar Kaapstad, Zuid-Afrika, staan vermeld.

Van Wulfen in Zuid-Afrika, bron: flickr.com

Ook zijn er diverse foto’s te zien die Van Wulfen, verwoed astronoom, maakte tijdens zijn verblijf. Eén van zijn foto’s van een meteoriet, gemaakt op 15 november 2009, werd door de NASA op 20 november 2009 op haar site geplaatst

Vertrouwelijk ter inzage

Minister Hennis van Defensie heeft besloten het IMG-rapport vertrouwelijk ter inzage te leggen voor Kamerleden. Dat betekent dat Kamerleden die het hebben ingezien, officieel niets hierover mogen zeggen. EenVandaag kreeg het IMG-rapport in handen en legde dit voor  aan onder andere Jasper van Dijk (SP) en Raymond Knops (CDA), beide woordvoerder Defensie voor hun partij.

Zij spreken schande van de vervalsing en gefingeerde artsbezoeken. Ze willen een onderzoek naar degenen die dit geconstrueerd hebben. Diverse verantwoordelijken voor de valse informatie in het IMG-rapport zijn inmiddels op andere posities terecht gekomen, onder andere bij de Militaire Luchtvaartautoriteit. Een betrokken arts zou zijn bevorderd tot kolonel-arts.

Redactie: Defensie wil niet ingaan op de verzonnen consulten die in het IMG-rapport staan, dat in handen is van EenVandaag. Defensie stelt dat het een vertrouwelijk rapport betreft. Het ministerie laat wel het volgende weten:

Reactie Defensie

"Defensie is majoor van Wulfen erkentelijk voor het doen van de melding. Defensie is, op meerdere niveaus, tekort geschoten in de omgang met de melding en de melder. Majoor van Wulfen is gerehabiliteerd. De plaatsvervangend commandant van de luchtmacht heeft op vliegbasis Eindhoven openlijk zijn waardering voor de majoor uitgesproken. Hij werkt nu als vlieger bij de kustwacht. Ter afwikkeling van de kwestie is met majoor Van Wulfen een vaststellingsovereenkomst gesloten zodat alle partijen weer naar de toekomst kunnen kijken. Hij heeft zelf op 15 april 2016 via Twitter laten weten dat zijn klokkenluiderszaak uiteindelijk positief is afgerond.

In relatie tot de door u gestelde vragen: er is een kort verslag van een gesprek tussen de onderdeelsarts en de leidinggevende onder een onjuiste code weggeschreven. Dit was onzorgvuldig zoals ook de IMG en de onafhankelijke Onderzoeksraad Integriteit Overheid hebben geconcludeerd, maar er was geen sprake van fraude of een strafbaar feit. De onjuiste verslaglegging is gecorrigeerd en de arts is aangesproken op zijn handelen. Defensie gaat in verband met de persoonsvertrouwelijkheid en de vaststellingsovereenkomst niet verder in op deze individuele zaak en dus ook niet op het IMG rapport.

Defensie kan en wil leren van deze zaak. Er  zijn meerdere gesprekken gevoerd met de betrokken functionarissen om lering te trekken uit de casus. Voor het opleggen van straffen of andere rechtspositionele maatregelen was in deze casus onvoldoende aanleiding."

Bekijk hier het volledige interview met Victor van Wulfen

Victor van Wulfen from &Bromet on Vimeo.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.