Het wetsvoorstel om illegaliteit strafbaar te stellen, is van de baan. De PvdA en VVD zijn dit vandaag overeengekomen. Het voorstel lag de PvdA ‘als een steen op de maag,’ verklaart Diederik Samsom. 

In ruil voor het schrappen van dit plan heeft de VVD belastingvoordeel voor de hogere inkomens bedongen. Deze denivellerende maatregel houdt in dat er 500 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor een verhoging van de arbeidskorting voor inkomens tussen de 40.000 en 110.000 euro.

Als het kan wordt dit geld gedekt uit meevallers op de rijksbegroting. Zijn die er niet, dan wordt er geld vrijgemaakt door bezuinigingen op de overheidsuitgaven, met uitzondering van infrastructuur, defensie en veiligheid.

Uit een eerdere peiling van het EenVandaag Opiniepanel bleek al dat PvdA-leden tegen het strafbaar maken van illegalen:

In EenVandaag het laatste nieuws vanuit Den Haag door verslaggever Remko Theulings. Samen met PvdA-lid Sander Terphuis bezoekt hij de vluchtkerk in Den Haag. Daar zitten de mensen om wie het gaat. En Sander Terphuis startte eerder een petitie om de strafbaarstelling van tafel te krijgen. Die petitie werd door veel partijgenoten ondertekend:

In de studio is Kees Boonman om deze ontwikkelingen te duiden.