Er heerst een gespannen sfeer op het Binnenhof. Houdt het CDA vast aan haar wens om de missie in Uruzgan te verlengen? Wordt het verzoek van de NAVO vandaag afgewezen, zoals de PvdA wil? De partijen beraden zich vandaag eerst in eigen kring om daarna in de ministerraad tot een besluit te komen. EenVandaag is de hele dag aanwezig in Den Haag, vanavond een verslag van de dag en het laatste nieuws.

De tegenstellingen tussen de coalitiepartijnen werden in het Kamerdebat van gisteravond pijnlijk duidelijk. Premier Jan Peter Balkenende gaf daarin aan dat hij de publiekelijke en definitieve afwijzing van de optie-Uruzgan door vicepremier en PvdA-leider Wouter Bos ,,prematuur'' vond. Bos zei dat hij niks van zijn woorden terugnam en dat hij ze niet prematuur vond.

Koortsachtig overleg in Den Haag