Digi-D, een klein commmunicatiebedrijf uit Waalwijk, wordt al jaren verward met DigiD, de overheidsdienst waar burgers een digitale handtekening kunnen aanvragen. Het bedrijf klaagt dat zij al zeven jaar lang dagelijks persoonsinformatie krijgt van tientallen burgers die denken met de overheid te maken te hebben.

André Elings, directeur van Digi-D, vindt het kwalijk dat de overheid in zijn ogen zo laks omgaat met deze dubbele naam. Vertrouwelijke gegevens belanden dag in dag uit bij zijn bedrijf terwijl dit niet nodig is. Elings wil zijn bedrijfsnaam nu opgeven en overdragen aan de rijksoverheid, maar wil dat er een financiële vergoeding tegenover staat. Op dat punt is er onenigheid tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Waalwijkse Digi-D.

De reactie van het ministerie van Binnenlandse Zaken:

'Het ministerie wil voorkomen dat mensen hun persoonsgegevens verstrekken aan de verkeerde instanties. Het ministerie is in gesprek met Digi-D om tot een oplossing te komen. Zoals ook in de brief van minister Donner van 17 oktober 2011 aan de Tweede Kamer wordt uiteengezet, heeft Binnenlandse Zaken structurele maatregelen genomen om de naamsbekendheid van DigiD te borgen en hiermee de kans op verwarring tussen beide namen tot een minimum te beperken. In 2010 heeft de rechter bepaald dat ondanks de gelijkluidendheid, de namen DigiD en Digi-D naast elkaar kunnen worden gebruikt. Toch is het ministerie van Binnenlandse Zaken bereid tot een kostenvergoeding voor het wijzigen van de bedrijfsnaam Digi-D. Daarover gaat het gesprek. Herhaaldelijk is aan Digi-D gevraagd om een onderbouwing van de kosten die gepaard gaan met de naamswijziging. Tot op heden is deze niet in adequate vormontvangen.'

Hieronder een reclamespotje dat het Waalwijkse Digi-D heeft gemaakt. Tevens de brief die oud-minister Donner aan de Tweede Kamer heeft gericht over deze kwestie.

Download