De dader van de moord op Nadia van de Ven mag binnenkort zijn tbs-kliniek verlaten. Pascal F. wordt sinds 2011 behandeld in een gesloten kliniek. De rechter oordeelde in mei 2017 nog dat zijn tbs-behandeling in stand moet blijven. Maar een jaar later besluit minister Dekker van Rechtsbescherming toch dat Pascal F. toestemming krijgt de tbs-kliniek te verlaten. Onbegrijpelijk, vinden nabestaanden.

Pascal F. heeft toestemming gekregen voor transmuraal verlof. Dit houdt in dat hij ook buiten de kliniek kan wonen en behandeld kan worden. “Een tweede kans moet je verdienen”, zegt Nadia’s zus Lucinda. “Maar hij heeft niks gedaan om deze tweede kans te verdienen.” 

‘Nog sprake van recidiverisico’

Sinds 2011 wordt Pascal F. behandeld in tbs-kliniek De Rooyse Wissel. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar en tbs voor de moord op Nadia van de Ven in 2002. Iedere twee jaar is er een speciale verlengingszitting bij de rechtbank. Daar geeft de kliniek aan hoe de behandeling vordert. De tbs van Pascal F. wordt in 2013, 2015 en 2017 verlengd, omdat de rechter concludeert: “Er is nog immer sprake van een stoornis en recidiverisico.” 

De rechtbank oordeelt over de verlenging of beëindiging van een tbs-behandeling, maar niet over het verlenen van verlof. De behandelende kliniek geeft advies over het verlof, dat de minister van Rechtsbescherming moet goedkeuren. Op basis van een nieuw advies van de behandelende kliniek verleent minister Dekker in mei 2018 verlof aan Pascal F. om zijn behandeling deels buiten de muren van de instelling te vervolgen.

Groot risico op recidive 

Nabestaanden schatten het risico van recidive van Pascal F. groot in. “Het risico voor de maatschappij als hij weer buiten komt, is enorm”, zegt de zus van Nadia, Lucinda van de Ven. Zij is niet overtuigd dat zijn tbs behandeling voldoende heeft bereikt: “Hij was gewelddadig en ik geloof niet dat dat er nu uit is.”

Volgens hoogleraar forensisch psychiatrie Hjalmar van Marle kan er veel zijn veranderd sinds de verlenging van zijn tbs-behandeling vorig jaar. Volgens hem is het dan ook begrijpelijk dat het negatieve advies van de kliniek en minister Dekker inmiddels zijn aangepast. “Er is ook nog een jaar behandeling bij gekomen.”

De Tweede Kamer heeft opheldering gevraagd aan minister Dekker over zijn beslissing buiten de kliniek te laten treden. 

reactie
clock 07-06-2018 15:04

Namens minister Dekker stuurt het ministerie van Justitie en Veiligheid deze reactie aan EenVandaag:

"Ik begrijp heel goed dat de boodschap dat een tbs-gestelde met verlof gaat voor de nabestaanden en/of slachtoffers erg confronterend is. Het doel van de tbs-maatregel is het beveiligen van de samenleving op korte en langere termijn. Om de samenleving op korte termijn te beveiligen verblijft de patiënt in de gesloten kliniek. 

Het beveiligen van de samenleving op langere termijn wordt gerealiseerd door behandeling van de patiënt. Deze is erop gericht herhaling van het misdrijf in de toekomst te voorkomen en de patiënt op veilige en verantwoorde wijze terug te laten keren in de samenleving.

De tbs-gestelde wordt intensief behandeld en voorbereid op de terugkeer in de samenleving. Met verlof gaan is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Dat gebeurt heel zorgvuldig en stapsgewijs. Aan elke verlofbeslissing liggen uitgebreide adviezen van de kliniek en het Adviescollege Verloftoetsing tbs-gestelden ten grondslag. De adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde risicotaxatie-instrumenten.

Het Adviescollege bracht in 2016 in totaal 1583 adviezen over verlof uit. DJI is gemandateerd om namens de minister een besluit te nemen op al deze adviezen van het Adviescollege. In principe worden de adviezen gevolgd. Als een tbs-gestelde met verlof gaat, worden slachtoffers en/of  nabestaanden desgewenst geïnformeerd over het verlof en de beperkingen/voorwaarden (bijvoorbeeld gebiedsverbod) die aan de tbs-gestelde kunnen worden opgelegd.

Eens in de twee jaar bepaalt de rechter in een verlengingszitting over het al dan niet verlengen van de maatregel. Als een rechter de tbs-maatregel niet (voorwaardelijk) beëindigt, dan loopt de behandeling door. Onderdeel van die behandeling is verlof. Het een staat los van het ander."

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.