Bij zorginstellingen in de regio Arnhem zijn de afgelopen jaren wapens en drugs aangetroffen. Cliënten in kleine commerciële zorginstellingen voelen zich onveilig. Dat blijkt uit inspectierapporten van de GGD in handen van Omroep Gelderland.

In de zorgbedrijven worden ex-tbs'ers en ex-gedetineerden begeleid bij hun terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terechtkomen in een groep samen met mensen die een licht verstandelijke beperking hebben of psychiatrische problemen.

Drugs worden gedoogd

Uit de documenten die Omroep Gelderland in bezit heeft, blijkt dat bij de helft van de gecontroleerde bedrijven cliënten zich onveilig voelen. Vooral drugs zorgen voor problemen. Volgens tbs-advocaat Jan-Jesse Lieftink komt het mede door de bezuinigingen in de tbs-zorg. Daardoor stromen tbs'ers sneller door naar lichtere vormen van zorg, zoals beschermd wonen. "Vanaf 2013 is er een beleid vanuit het ministerie ingezet waardoor mensen vanuit de tbs sneller worden doorgeplaatst naar dit soort plekken. Dat betekent dat er een zwaardere populatie terecht komt in zulke instellingen. Deze instellingen moeten daarop ingericht zijn en dat blijkt uit de rapporten niet zo te zijn."

info

Uit de documenten komt een alarmerend beeld van de woonzorginstellingen naar voren. Zo zegt een cliënt:

"Er is teveel gedoogbeleid op het gebied van drugsgebruik. Er wordt door cliënten van De Kazerne harddrugs verkregen door cliënten van Het Hofje. Dit wordt op de kamers gebruikt en het gebeurt regelmatig dat deze cliënten onder invloed van de harddrugs in de gemeenschappelijke ruimte verblijven. Ik voel mij dan onveilig omdat deze cliënten vaak agressiever reageren door de drugs, en daardoor sneller conflicten krijgen. Het drugsprobleem op De Kazerne is groot en ik vind dat de medewerkers hier geen vat op hebben."

Bedreiging met een wapen

Het gaat om rapporten die GGD Gelderland Midden in opdracht van gemeenten in de regio Arnhem uitvoerde. Toch is het volgens Lieftink niet alleen een regionaal probleem, hij ziet landelijk steeds meer problemen. "Aan de ene kant is het schokkend, aan de andere kant is het ook veel voorkomend. In algemene zin zie je dat er een toename is van incidenten. Dit komt ook omdat de problematiek waar deze instellingen mee kampen steeds zwaarder is."

In een inspectierapport over Stichting Onderdak in Renkum wordt benoemd: "In 2016 hebben veel incidenten plaatsgevonden, waaronder een aantal ernstige waarbij sprake is geweest van drugsbezit, stelen, dreiging met een nepwapen en bedreiging met een wapen." Ook blijkt in sommige instellingen personeel niet te beschikken over voldoende opleidingsniveau.

Te weinig zorg

SP-fractievoorzitter in Arnhem Gerrie Elfrink vertelt dat er nauwelijks inspecties zijn. "Als er al inspecties zijn en er worden dingen aangetroffen heeft dat eigenlijk geen gevolg."

Elfrink is bij meerdere zorginstellingen langs geweest om met bewoners te praten. "Ik vroeg aan bewoners hoeveel zorg krijg je? En hoeveel zorg zou je moeten krijgen? Dan vertelden ze dat ze bijvoorbeeld 10-20 uur begeleiding zouden moeten krijgen, maar in de praktijk krijgen ze twee keer een half uur in de week begeleiding."

Commerciële zorginstellingen

De gemiddelde tbs-behandeling is verkort van tien naar acht jaar. Ex-tbs'ers komen dus sneller terecht in kleinere woonzorginstellingen. Daarnaast vindt de ontwikkeling dat er steeds meer zorgbedrijven een contract krijgen om justitiële cliënten zorg te bieden.

Jan-Jesse Lieftink herkent dit. "Ik hoor wel verhalen dat mensen uit het vastgoed komen en denken geld te verdienen op een makkelijke manier. Ze hebben echter geen verstand van de markt. Uit de rapporten blijkt dat ze te weinig gecontroleerd worden. Dat is vragen om problemen."