Leraren, docenten en professoren gaan morgen de straat op omdat ze meer geld willen voor onderwijs in ons land. Maar het gaat niet alleen om geld. De docenten willen ook een veiliger omgeving om hun werk te doen.

Het nekvel-incident en het vermeende beledigen van de profeet Mohammed. Bij beide incidenten kwam de betreffende leraar thuis te zitten. Hoe houdt de leraar en de directie de controle binnen de school?

Vreedzame school

Het Trajectum College is een sterk multicultureel VMBO in Utrecht Overvecht. Geregeld zijn er botsingen tussen leerlingen onderling of tussen leerling en leraar. Directeur Maurits Depla: "Dat kan over drugs gaan, over loverboys, over vechtpartijtjes, maar ook over dingen die kinderen thuis meemaken. De school staat niet in Amsterdam-Zuid."

De VMBO-school is gaan werken met de principes van 'de vreedzame school', een methode die oorspronkelijk werd ontwikkeld voor het basisonderwijs.

Ambassadeurs

Ouadoud Rabbai en Hacar Ugur zijn als leerlingen aangewezen als ambassadeur van de vreedzame school. Zij doorliepen een tiendelige training en bemiddelen nu bij conflicten tussen leerlingen.

Hacar Ugur: "Er was een conflict tussen twee meisjes. Toen vond ik dat ik wel mocht ingrijpen. Sowieso kies ik geen partij, ook al is het een vriendin. De uitkomst was dat ze geen beste vriendinnen hoeven te zijn, maar dat ze gewoon normaal tegen elkaar doen."

info

Tips voor weerbaarheid

Edwin van Rijswijk van Trots & Weerbaar Coaching traint docenten, docententeams en schoolklassen op weerbaarheid. Hij zet de 5 belangrijkste tips voor de weerbare docent en de weerbare school op een rij.

  1. Zie het kind achter het gedrag. Vraag jezelf af waar negatief gedrag vandaan komt. Externe factoren zoals opvoeding, vrienden, social media kunnen het gedrag van het kind beïnvloeden. Ook interne factoren zoals dyslexie, adhd en hooggevoeligheid kunnen een rol spelen.
  2. Ontdek de kwaliteiten van het kind en benoem deze. Tegenover een negatieve ervaring moeten vier positieve ervaringen staan. Kom er achter waar het kind goed in is en prijs dit. Laat hem/haar voelen dat het 'de nummer 1' is op dit gebied. Dit hoeft niet een leerprestatie te zijn. Dit kan ook een karaktertrek zijn.
  3. Verduidelijk normen en waarden op school. Leerlingen, docenten en directieleden moeten dezelfde taal spreken. Dan is voor iedereen duidelijk hoe men met elkaar omgaat. Wanneer een leerling niet volgens de normen en waarden van de school handelt, dan is het van belang dat de schoolleiding de docent steunt in de (straf)maatregelen.
  4. Ken je eigen persoonlijkheid als docent. Iedere docent is anders, zoals ieder kind anders is. Stel jezelf daarom de vraag: waar ben jij goed in, welke kwaliteiten heb je, en werk vanuit je eigen kracht.
  5. Vergroot je eigen weerbaarheid. Zorg goed voor jezelf. Wees fris in het hoofd, fris in het lichaam en verhoog je weerbaarheid, zowel mentaal als fysiek. Doe wat je daarbij helpt. Denk aan sport, beweging, muziek.

Straatcoaches

Ook werkt de school nauw samen met straatcoaches. Hanae Haddouche en Yves Lepelblad zijn geregeld in het gebouw van het Trajectum College te vinden. "Soms moesten we klassen overnemen. Dan liep het zodanig uit de hand dat een leraar zich onveilig voelde", zegt Yves Lepelblad.

De aanwezigheid van de coaches en de principes van de vreedzame school hebben een positieve uitwerking volgens docent Ineke Peeks: "We geven leerlingen altijd een hand bij de deur. Dan zijn ze gezien en blijven ze niet in de anonimiteit."

Nostalgie

Leerlingen worden nauw betrokken bij het oplossen van conflicten, maar directeur Maurits Depla maakt zich geen zorgen over wie nou eigenlijk de baas is in het schoolgebouw: "Die vraag refereert aan een soort nostalgie en gaat over een situatie die er volgens mij nooit geweest is."

Volgens Depla gaat het er vooral om dat je op een respectvolle manier met elkaar omgaat. "Die omgangsvorm ziet er in 2019 een andere manier uit dan in 1957."

Vreedzame VMBO in Utrecht bespreekt elk conflict