Jaarlijks gaan meer dan 16.000 kinderen niet naar school omdat er geen passend onderwijs voor hen is. De twee broers Enrique (14) en Hugo (13) zitten al meer dan een jaar thuis. Ze zijn hoogbegaafd en dyslectisch en hun school zegt niet voor passend onderwijs te kunnen zorgen. Ook andere scholen weigeren de broers les te geven omdat ze stellen niet over de middelen te beschikken dit te doen. Na vele rechtszaken en onderzoeken door de leerplichtambtenaar en verschillende instanties zijn zowel de ouders als de jongens er klaar mee.

Deze week is er namens de broers een klacht neergelegd bij de Commissie Gelijke Behandeling, onder meer gericht tegen Minister van Bijsterveldt van Onderwijs en de hoofdinspecteur van het Onderwijs, dhr. Steur. En de jongens hebben een slim plan bedacht. Want bij het volgen van de discussie rondom zeilmeisje Laura Dekker zagen ze hoe zij niet de wereld rond mocht varen vanwege de leerplicht. Uiteindelijk mocht ze wel zeilen omdat ze passend onderwijs op afstand kreeg van de Wereldschool.

En dus hebben Enrique en Hugo zich nu voorgenomen om ook te gaan zeilen. Zodat ook zij eindelijk passend onderwijs krijgen. En om in het buitenland te vragen wat Unicef-ambassadeurs van hun verhaal vinden en hoe er in hun land mee omgegaan wordt. Vandaag halen de broers hun boeken op bij de Wereldschool in Lelystad om over twee weken te starten met hun zeiltocht.

Lees ook