De zeewaterspiegel stijgt deze eeuw misschien wel veel sneller dan we dachten. Daarom moeten er de komende tijd drastische maatregelen worden genomen. Dat is de aanbeveling van deltacommissaris Wim Kuijken aan de Tweede Kamer, op basis van een rapport van Deltares.

De onderzoekers schetsen verschillende scenario's in hun onderzoek, die sterk afhankelijk zijn van hoe hard de gemiddelde temperatuur op de aarde stijgt. In het rapport wordt rekening gehouden met een stijging van het zeewaterpeil van drie meter, waar eerder altijd uit werd gegaan van een stijging van een meter.

Ook David van Raalten, programmaleider klimaatadaptatie bij ingenieursbedrijf Arcadis was verrast door het rapport van Deltares. "De hele watersector kijkt met verrassing naar deze uitkomsten. Het is een stuk hoger dan verwacht." Het bedrijf kijkt met veel interesse naar de jaarlijkse delta-rapportage, omdat het nauw betrokken is bij diverse deltaprojecten van de overheid.

Eén meter was al extreem

Vooralsnog werd altijd uitgegaan van een doemscenario waar de waterspiegel in 2100 een meter zou zijn gestegen. Dat is waar het overheidsbeleid vooralsnog altijd op gericht was. Van Raalten: "In de afgelopen tien jaar hebben we verschillende zwakke plekken van de kust versterkt. Daarbij ging we altijd uit van een extreem scenario waarbij de waterspiegel met een meter zou stijgen. Dat vonden we toen dus al extreem."

Het is goed om hier alert op te zijn, maar vooralsnog maakt Van Raalten zich geen zorgen over deze nieuwe bevindingen. "Ik woon zelf drieënhalve meter onder zeeniveau, in Flevoland, en toch ga ik vanavond met een gerust hart naar bed. We hebben de veiligste delta van de wereld en zijn er vroeg bij. We hebben de tijd om ons voor te bereiden."

Bovendien zitten er ook een hoop onzekerheden in het rapport, benadrukt Van Raalten. "Ze houden rekening met mogelijke onzekerheiden en berekenen die onzekerheden door. Het moet nog blijken of het ook daadwerkelijk zo gaat uitpakken."

Twintig keer zoveel zand

Bij een zeespiegelstijging van drie meter moet de Nederlandse kustlijn met wel twintig keer zoveel zand versterkt worden, meldt het rapport. Dat zand kan nog prima uit de Noordzee worden gehaald, stelt Van Raalten. "Je moet wel even opletten waar je het zand vandaan haalt. Met die windmolenparken, boorplatforms en kabels onder de grond kun je niet overal baggeren. Bovendien moet je letten op de impact van de bodem." Van een zandschaarste zal volgens Van Raalten niet snel sprake zijn.

Arnoud van der Meulen, van Stichting Duinbehoud, is blij dat de duinen zullen worden uitgebreid, maar pleit wel voor een zo natuurlijk mogelijke oplossing. Van der Meulen wijst op een inkeping in de Kennemerduinen, waardoor de wind vat krijgt op het duingebied en door stuifzand de duinen verhoogt raken. Het zijn dat soort oplossingen waar Stichting Duingebied op hoopt, in plaats van de betonnen dijken die op andere plekken aan de kust te vinden zijn.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.