Veel wooncontainers zijn brandgevaarlijk. Dat zegt minister Dekker (VROM), bijna een jaar na de brand in het, uit containers gebouwde, cellencomplex op Schiphol-oost. Wooncontainers worden steeds vaker gebruikt bij ziekenhuizen, kinderopvangcentra en voor studentenhuisvesting.

Dekker adviseert de gebruikers en bewoners van dat soort wooncontainers om extra aandacht te besteden aan de bandveiligheidseisen.