Het Openbaar Ministerie is bezig met een enorme inhaalslag, maar toch wachten nog steeds duizenden mensen lang op afhandeling van hun bezwaar tegen een overtreding. Soms zelfs jaren. Op dit moment wachten er zo'n 13.000 bezwaren op beoordeling.

Jaarlijks worden er miljoenen boetes uitgeschreven. Maar een klein deel van de mensen die een boete krijgen, maakt daartegen bezwaar. Wie dat doet, moet vooral veel geduld hebben. De wachttijd, ook wel doorlooptijd genoemd, is op dit moment 436 dagen, meer dan een jaar dus. Maar in 2017 was dat nog 670 dagen, bijna 2 jaar.

Een op de zes zaken duurt langer dan 2 jaar

Het Openbaar Ministerie is bezig om de achterstand in te lopen. Werd in 2017 slechts 21 procent van de zaken binnen een jaar afgedaan, inmiddels is dat iets meer dan de helft van de zaken. Het aantal openstaande bezwaren is in een jaar met 5000 afgenomen.

Het aantal zaken waarbij afronding langer dan 2 jaar duurt, was vorig jaar 15 procent. Dat was in 2017 nog 45 procent. Nieuwe zaken worden met voorrang behandeld, vertelt een woordvoerder van het OM. Daarnaast probeert het OM oudere zaken uit de voorraad op zitting te brengen. Daar worden aparte zittingen voor gereserveerd.

Soms duurt het jaren

De Wet Mulder-zaken, over boetes die voor lichtere overtredingen uitgeschreven worden, kennen een gemiddelde doorlooptijd van 46 dagen. Dat is de tijd die het duurt van het indienen van een beroep tot het moment dat de officier van justitie beslist.

Wie het vervolgens niet eens is met die beslissing, kan in beroep gaan. Dan duurt het gemiddeld 56 dagen voordat een nieuw besluit genomen wordt. Wordt het daarna aan de rechter voorgelegd, dan kan de wachttijd oplopen tot enkele jaren.

Jurist Clemens Meerts merkt dat sommige zaken nog veel langer duren dan 2 jaar.

Speciale kantoren voor bezwaar tegen boete

Omdat er jaarlijks ruim 9 miljoen boetes uitgedeeld worden, loont het voor juristen om zich te specialiseren in bezwaar of verzet tegen boetes. Vaak gebeurt dit op basis van 'no cure, no pay'. Dat betekent dat als een bezwaar geen succes heeft, je als bezwaarmaker geen kosten maakt.

Het aantal bezwaren neemt dan ook fors toe, vertelt Jurist Clemens Meerts die er het boek 'Bekeurd. Wat nu?' over schreef. Maar ook Nick Voorbach van Verkeersboete.nl kan erover meepraten: "Ik hoor dat medewerkers van het CJIB soms 300 bezwaren per dag moeten beoordelen. Bij zulke aantallen kun je onmogelijk echt inhoudelijk oordelen."

Kantonrechters besteden weinig aandacht aan bekeuringszaken, het is alsof ze er geen zin in hebben.

Rechter komt er vaker aan te pas

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is het orgaan dat hoger beroep tegen Wet Mulder-zaken behandelt. In 2015 stonden er 4776 beroepszaken op de rol, meldde het AD vorig jaar. In 2018 waren dat er 8292. De meeste zaken gaan over overschrijdingen van de maximumsnelheid, niet stoppen voor rood licht, parkeerboetes en onverzekerd rijden.

"Kantonrechters gaan slecht in op je argumenten, ze doen alsof ze er geen zin in hebben" zegt Meerts. "Vooral boetes uitgeschreven na waarneming door een verbalisant zijn kansrijk bij bezwaar."

info

Bezwaar maken? Denk hieraan:

  1. Kijk ter plekke waar de boete is uitgedeeld. Staan er bepaalde borden? Zijn ze goed zichtbaar? Staan er nog andere verkeersborden?
  2. Vraag bewijsmateriaal op, zoals foto's of een verklaring van de ambtenaar die de boete heeft uitgedeeld.
  3. Kom zelf met getuigen of aanvullend bewijsmateriaal die je verhaal ondersteunen. Noteer data, details en tijdstippen.
Tv-reportage EenVandaag: wie bezwaar maakt tegen een boete, moet een lange adem hebben.