Nog voordat het vandaag begon, stond de teller van Giro555 al op 20 miljoen euro. Maar komt dat geld bij de juiste mensen terecht? Acht vragen en antwoorden aan Martine Borgdorff van UNICEF over de geldstroom van de financiële giften richting Oekraïne.

Wat doet Giro555 met het gedoneerde geld?

"Er is steeds meer behoefte aan schoon drinkwater, voedsel, onderdak en medische en psychosociale hulp. Met een financiële gift kunnen de elf aangesloten hulporganisaties achter Giro555 noodhulp verlenen in Oekraïne. De organisaties kopen de hulpgoederen zoveel mogelijk ter plaatse in. Zo besparen ze op de kosten en stimuleren ze de lokale economie."

"We merken dat veel mensen kleding, voedsel en andere producten willen doneren. Maar ingezamelde goederen sluiten niet altijd goed aan op de lokale behoeften. Bovendien is transport naar het rampgebied duur."

Bekijk ook

Naar welke Oekraïeners gaat de hulp?

"Giro555 verwacht dat 18 miljoen mensen worden getroffen op een bevolking van 44 miljoen Oekraïners. 12 miljoen mensen zullen naar verwachting humanitaire hulp nodig hebben. Waar mogelijk bieden we hulp aan de mensen in Oekraïne. Maar hulpverleners zijn ook aanwezig in de omringende landen, zoals Polen en Moldavië, waar honderdduizenden mensen heen zijn gevlucht."

"De organisaties achter Giro555 werken al jaren in de regio of werken samen met lokale organisaties in Oekraïne en buurlanden. Zij zorgen ervoor dat de hulp terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben."

Hoe zorgen zij daarvoor?

"Daar zijn afspraken en werkwijzen over. Er wordt gewerkt volgens de Sphere standaarden. Dat zijn kwaliteitsstandaarden voor hulp. Getrainde medewerkers van hulporganisaties op locatie brengen een gebied in kaart en bepalen zo welke hulp nodig is en wie op de lijst komt."

"Op een aantal plekken in Oekraïne moet hulpverlening soms stilgelegd worden omdat er zware gevechten plaatsvinden. De hulpverleners hervatten hun werk zodra het weer mogelijk is."

Bekijk ook

Hoe moeilijk is het om in oorlogstijd hulp op de juiste plek te krijgen?

"Het is uiteraard lastig als reguliere systemen en diensten plat komen te liggen. Maar de hulporganisaties hebben jarenlange ervaring met werken in crisis- en conflictgebieden. Bovendien hebben de organisaties lokale registraties en een lokale branche- of partnerorganisatie waar mee zij werken."

"Ze werken niet via de overheid of via strijdende partijen. Hulpverleners screenen lokale partners voordat zij ermee in zee gaan. Uiteraard wordt wel overlegd met diverse partijen, maar de hulp gaat niet via hen."

Het geld komt dus niet in de verkeerde handen terecht?

"Er zijn allerlei procedures in werking die moeten voorkomen dat dat gebeurt. Denk aan procedures voor de inkoop van goederen, waarbij meerdere offertes moeten worden opgevraagd, die bovendien door meerdere mensen worden gecheckt. Dat gebeurt allemaal nog voordat een besluit valt met wie in zee te gaan."

"Ook vindt er veel overleg plaats tussen de organisaties. Overleggen gaan per thema, zoals onderdak of voedsel. Iedere organisatie die werkt op dat thema wordt uitgenodigd. Daar delen de organisaties alle informatie om in eerste instantie te zorgen dat hulp niet dubbel gebeurt en dat alle regio's en doelgroepen worden bediend. In dit soort overleggen worden ook zorgen en oplossingen voor uitdagingen gedeeld. De organisaties waarschuwen elkaar onder meer voor corrupte partners en leveranciers."

Bekijk ook

Hoe weet ik waar mijn gedoneerde geld terecht komt?

"Het geld komt binnen op één bankrekeningnummer. Na aftrek van campagnekosten wordt het verdeeld onder de hulporganisaties die deelnemen aan de actie. De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 verdelen het geld volgens een verdeelsleutel."

"Alle deelnemende organisaties rapporteren aan Giro555 over de noodhulp die ze verlenen met het geld dat ze hebben ontvangen. Giro555 verzamelt deze rapportages en plaatst ze op de website. Deze rapportages zijn per actie te vinden. Iedereen kan dus zien hoe het geld is besteed en hoeveel mensen zijn geholpen."

Organisaties geven zelf aan Giro555 aan hoe zij het geld besteden. Wie ziet erop toe dat dit ook echt zo gebeurt?

"Giro555 vraagt deelnemers als zij lid worden om een betrouwbare administratie en een CBF-keurmerk. Daaruit blijkt dat zij aan strikte eisen voldoen en bijvoorbeeld zelf een goed gemonitord en financieel systeem hebben opgezet. Ook hebben alle organisaties de leidende gedragscodes voor humanitaire hulp en goed bestuur ondertekend."

"Verder wordt jaarlijks in de jaarrekening een onderdeel opgenomen per actie met de bestedingen met Giro555-gelden. Dat wordt gecontroleerd door de huisaccountant van de deelnemer. Die accountant zal de bestedingen van lokale partners controleren."

Bekijk ook

Hoe snel is het gedoneerde geld bij de juiste personen in Oekraïne?

"De eerste miljoenen zijn al overgemaakt aan de organisaties. Die kunnen het overdragen aan de partners op locatie zodra een contract getekend is. Daar wordt vanwege de urgentie met man en macht aan gewerkt om dat zo snel mogelijk te doen."

"Soms wordt een voorschot gegeven om echt direct water en voedsel te kunnen kopen. Dat wordt dan uiteraard achteraf verantwoord."