"Het toestaan van vreugdevuren, terwijl diesels uit de Haagse binnenstad worden geweerd is hypocriet gemeentebeleid." De nieuwjaarstraditie is veel vervuilender dan alle dieselauto's in Den Haag samen, zeggen experts.

In een ingezonden brief in de Volkskrant berekent oud-brandweercommandant Theo van Gemert hoeveel CO2 en andere uitstoot vrij moet zijn gekomen bij de vuurstapels in Scheveningen en Kijkduin.

4 miljoen kilogram

Hij vergelijkt de uitkomsten met de uitstoot van dieselauto's die uit de Haagse binnenstad worden geweerd. "Ik reken even uit wat er bij het vreugdevuur in Scheveningen vrij kwam: ruim 100 duizend pallets op stapels à 25 kg is 2,5 miljoen kilo hout. Bij verbranding van één kilo komt zo'n 1,63 kg CO2 vrij (bij niet volledige verbranding). Dat is zo'n 4 miljoen kilogram."

Daarmee zit je volgens hem vele malen hoger dan wat een dieselauto uitstoot. Volgens chemisch ingenieur Jaap Koppejan en Jos Merks van Stichting Luchtfonds, heeft van Gemert zich echter verrekend. Zij melden dat de uitstoot van de vuurstapels zelfs groter is dan de Volkskrant meldt.

Geen optimaal verbrandingsproces

Koppejan wijst er op dat met name de uitstoot van fijnstof bij de verbranding van hout hoger is dan bij het verbrandingsproces in de motor van dieselauto's. "Bij open vuur is er sprake van slechte verbrandingskwaliteit door de onvolledige verbranding in de vuurstapel. We kennen allemaal de beelden op TV van de zwarte roetdeeltjes die neerdalen van de twee brandstapels bij Den Haag in de oudejaarsnacht", aldus Koppejan.

"Uit onderzoek van een Duitse weerkundige is gebleken dat rond de jaarwisseling net zo veel fijnstof wordt uitgestoten als op 55 normale dagen in Duitsland", vertelt Koppejan. De uitstoot van de Haagse vuren staat ongeveer gelijk aan 3 procent van de totale uitstoot van alle personenauto's in Nederland, ofwel 250.000 auto's die in totaal circa 3 miljard kilometer rijden.

Rond de jaarwisseling wordt net zo veel fijnstof uitgestoten als op 55 normale dagen in Duitsland

Houtverbranding schadelijk voor uitstootreductie

Voorzitter Jos Merks van Stichting Luchtfonds wil dat de verbranding van hout wordt meegenomen in de berekeningen van de toename van CO2 in de lucht. Volgens hem is dat nu niet het geval: "De opname van CO2 door bomen gaat namelijk langzamer dan de uitstoot bij verbranding van hout." In zijn berekening gaat Merks er vanuit dat een boom pas na 30 jaar zijn maximale opname capaciteit bereikt.

Lees ook

Naast de uitstoot van CO2 zorgen de brandstapels ook voor uitstoot van fijnstof. Op zijn advies stopt de gemeente Blaricum volgend jaar met het verbranden van kerstbomen. "Ik heb ze voorgerekend dat de verbranding van een boom van 13 kilo gelijk staat aan 1000 kilometer uitstoot door een dieselauto." Hij noemt het dan ook hypocriet om diesels te weren en tegelijkertijd vreugdevuren en paasvuren toe te staan.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.