Boeren klagen steen en been over de toenemende schade die overwinterende ganzen aan hun landerijen veroorzaken. In de eerste zes maanden van vorig jaar richtten ganzen voor 16,3 miljoen euro aan schade aan. In heel 2012 was dat nog 9,2 miljoen.

Naar schatting overwinteren er momenteel maar liefst 2,5 miljoen ganzen in ons land. Nederland is aantrekkelijk voor de dieren omdat ze het liefst gras eten. De meeste schade veroorzaken ze dan ook aan de weilanden. Grootste probleem is dat ze het gras tot aan de wortel opeten waardoor het in het voorjaar niet of minder goed wil groeien. Boeren zijn daardoor genoodzaakt extra voer voor hun dieren te kopen. 

In EenVandaag een gesprek met Eldert de Boer. De Boer is veehouder en ervaart last van wilde ganzen die het gras op zijn land opvreten. Ook een gesprek met Fred Wouter, directeur van de Vogelbescherming. 'Nederland is een ganzenland. In 1960 was de gans door bejaging bijna uitgestorven. Dankzij natuurherstel is deze prachtige en intelligente vogel weer in het Hollandse landschap te vinden. Boeren die last hebben van de ganzen moeten ruimhartig worden gecompenseerd', aldus Wouter.