Maandag 20 oktober 2014 bracht Dossier EenVandaag nieuwe feiten rondom het wapenreinigingsmiddel PX-10 aan het licht. Het bleek dat Defensie nog jaren nadat al werd gewaarschuwd voor het gevaar van het middel, PX-10 bleef gebruiken. 

Het middel bevatte het kankerverwekkende Benzeen, Xyleen en Tolueen. Buitenlandse deskundigen trekken bovendien de conclusies van een tweetal RIVM-rapporten in twijfel. In die rapporten wordt gesteld dat er geen causaal verband bestaat tussen het gebruik van PX-10 en kanker en andere aandoeningen bij militairen en oud-militairen.

Hierbij publiceren we twee volledige interviews met letselschadespecialist Jan de Bruin (Claimzorg) en met kolonel Ben F. Klappe, directeur Juridische Zaken Defensie. Kijk deze interviews rechtsbovenaan de pagina terug.

Noot: de knips in het interview zitten op de plekken waar beeld dan wel tekst opnieuw gedaan werden.

Volledig interview letselschadespecialist Jan de Bruin (Claimzorg)

Volledig interview Ben F. Klappe, directeur Juridische Zaken Defensie