Het Friese platteland loopt leeg. Steeds meer huizen, met name in kleine dorpen, komen leeg te staan. Jonge mensen willen er niet meer wonen, omdat voorzieningen als winkels en scholen niet meer aanwezig zijn. En de oudere generaties sterven langzaam maar zeker uit.

Daardoor raken de huizen in verval. In de jaren ‘70 bond de provincie Friesland met succes de strijd aan tegen de verkrotting. Maar of dat nu opnieuw lukt?

Verkrotting Friesland