De eerste 6 minuten na een hartstilstand zijn cruciaal, doeltreffende hulp van omstanders is dan van levensbelang. Zij moeten 112 bellen, hartmassage of beademing geven en met een AED (Automatische Externe Defibrillator) het hart één of meerdere krachtige stroomstoten toedienen. Er hangen in Nederland echter veel te weinig defibrillators, zegt de Hartstichting.

De campagne 'Een leven hoeft niet te stoppen bij een hartstilstand' moet Nederlanders daarvan doordringen en hen vertellen hoe er gehandeld moet worden bij een hartstilstand.