Staatssecretaris Tamara van Ark stuurt een brief naar de Tweede Kamer. Een 'breed offensief'. "We moeten flink aan de bak! Ik wil een inclusieve samenleving waarin mensen met en zonder beperking naast elkaar werken. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt hebben we iedereen nodig", zegt Van Ark.

Ze vindt het onacceptabel, staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), dat meer dan de helft van de mensen met een arbeidsbeperking geen werk heeft. En dat terwijl de Participatiewet er juist voor moest zorgen dat ook arbeidsgehandicapten een baan konden vinden. Niet meer bij een sociale werkplaats, maar bij een reguliere werkgever.

'Iedereen met een beperking moet werk kunnen vinden'

Al sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 klinkt er kritiek. Iedereen met een beperking, achterstand of afstand tot de arbeidsmarkt moet werk kunnen vinden in het bedrijfsleven. Het Sociaal Cultureel Planbureau (CPB) concludeerde echter onlangs dat werkzoekende arbeidsgehandicapten de afgelopen drie jaar minder kans hebben op een baan: zeventig procent van de doelgroep zit thuis.

Veel werkgevers zijn bang voor de administratieve rondslomp, elke gemeente hanteert andere regels en de arbeidsbeperkten zelf vrezen de onzekerheid en zien dat als ze in deeltijd werken ze er in de portemonnee helemaal niet op vooruit gaan. Van Ark: "Mijn plannen moeten ervoor zorgen dat werk voor mensen die gaan werken lonend is en dat het aannemen van arbeidsbeperkten simpeler wordt voor werkgevers."

info

De ambitie van de staatssecretaris is om in 2026 125.000 werkplekken te realiseren voor arbeidsbeperkten. Daarom zet ze in op vier doelen:

1. Eenvoudigere regels voor werkgevers en werkzoekenden

2. Werken en studeren moet aantrekkelijker worden voor mensen met een arbeidsbeperking

3. Werkgevers en werkzoekende moeten elkaar makkelijker kunnen vinden

4. Banen voor arbeidsbeperkten moeten duurzaam zijn

 

Uitwerking van de plannen zal de komende twee jaar plaatsvinden in overleg met betrokken partijen.

Mogelijk boetes voor overheidsinstellingen

Overheidsinstellingen hadden ook in de oude plannen een quotum: een hoeveelheid mensen met arbeidsbeperking die ze moesten aannemen. Maar nog altijd lukt het niet alle overheidsinstellingen om hun aandeel te leveren. Staatssecretaris van Ark: "Ik heb natuurlijk een knuppel achter de deur. Als overheidsinstellingen het quotum niet halen kan ik heffingen opleggen."

"Wat mij betreft moet de overheid ook aan de bak. Ze kunnen veel leren van werkgevers in de markt die soms hele creatieve manieren hebben bedacht om mensen te helpen", zegt Van Ark. Als de gemeentes de doelen niet halen kan een boete volgen. "Mijn doel is niet om zoveel mogelijk boetes binnen te halen. Ik wil zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen. Maar als een gemeente niet levert moeten ze betalen."

'Het moet een inclusieve samenleving zijn'

De staatssecretaris ziet niks in het idee om sociale werkplaatsen weer open te stellen voor een brede groep arbeidsgehandicapten. Niet alleen oppositiepartijen PvdA en SP riepen haar hiertoe op, zelfs werkgeversorganisatie VNO-NCW ondersteunt dat plan.

Van Ark: "Op zich waren de klassieke sociale werkplaatsen waar mensen aan het werk waren heel fijn. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen prettig is als ze bij een regulier bedrijf werken. En als je mensen in een apart gebouw zet heb je ze misschien aan het werk, maar dat is geen inclusieve samenleving. Het moet normaal zijn dat je ook een collega met een arbeidsbeperking hebt."

Bekijk ook de Tweede Kamerbrief: