Premier Rutte heeft aan Eelco Keij, voorvechter voor de rechten van Nederlanders in het buitenland, laten weten niets te willen doen aan het Nederlandse beleid ten opzichte van de dubbele nationaliteit. 

Eelco Keij startte begin juni een petitie onder de naam Eens Nederlander, altijd Nederlander om het voor Nederlanders mogelijk te maken om de Nederlandse nationaliteit te behouden als een Nederlander een andere nationaliteit aanvraagt. De petitie is inmiddels ruim 22 000 keer ondertekend.

Nu is het namelijk zo dat als een Nederlander de nationaliteit van een ander land aanneemt, deze persoon de Nederlandse nationaliteit automatisch verliest. Burgers van andere EU-landen als Duitsland, Denemarken, Zweden en België kunnen sinds een aantal jaren wel over twee nationaliteiten beschikken. Eelco Keij, zei op 2 juni dat hij het Nederlandse beleid hopeloos ouderwets en belemmerend vindt. EenVandaag maakte toen deze reportage over Nederlanders in Groot-Brittanie die door de Brexit zich zorgen maken over het verlies van hun Nederlandse nationaliteit:

Vandaag heeft premier Rutte een mail gestuurd naar Eelco Keij in reactie op de petitie. Rutte schrijft aan Keij:

"Het tegengaan van dubbele nationaliteit is voor dit kabinet nog steeds  uitgangspunt van beleid. Dit is zo omdat het bezit van de nationaliteit altijd verbonden is met het bestaan van een feitelijke en daadwerkelijke band met een bepaald land. Als op een gegeven moment geen sprake meer is van een band met Nederland of de band met een andere land is groter (geworden) dan de band met Nederland dan komt er ook een moment waarop de Nederlandse nationaliteit vervalt. De wetgever heeft in de nationaliteitswet bepaald onder welke omstandigheden sprake is van dat omslagmoment.”

Eelco Keij heeft op zijn beurt ook weer gereageerd: "Op persoonlijke titel wil ik er nog graag aan toevoegen dat ik me reeds jarenlang inzet voor de Nederlanders in het buitenland. Over de gehele wereld heb ik bij Nederlandse Verenigingen presentaties gegeven en met mede-Nederlanders gesproken. Ik kan u verzekeren dat deze petitie een gevoel vertolkt, dat niet meer zal weggaan. U, het kabinet en uw opvolgers zullen hier keer op keer mee geconfronteerd worden. Het negeren van de belangen van deze mede-Nederlanders en het vasthouden aan ouderwetse regelgeving en mentaliteit zal geen enkel soelaas bieden, noch voor uzelf, noch voor de mensen waarvan u de Minister-President bent.