Een verhoging van de rente moet de inflatie aan gaan pakken. Dat kan grote gevolgen krijgen voor studenten: ook de rente op hun studieschuld zal daarmee stijgen. "Nog een klap die studenten te verwerken krijgen", zegt LSVb-voorzitter Ama Boahene.