De achterban van de PvdA is diep verdeeld over deelname aan formatie-onderhandelingen. Van de 700 PvdA-leden die EenVandaag heeft ondervraagd stellen vier op de tien (40%) dat de partij serieus moet overwegen te gaan onderhandelen, de helft (54%) zit dit echter niet zitten. Als je kijkt naar de PvdA-kiezers is dit beeld ongeveer hetzelfde: 49 procent wil wel onderhandelen, 45 procent niet.

PvdA-kiezers die voor onderhandelen zijn, zien dan het liefst de combinatie VVD - CDA - D66 - GroenLinks en PvdA (samen 94 zetels). Zoals een kiezer stelt: 'PvdA kan goede ministers leveren, er valt nu echt iets binnen te halen.'    

Volgende stap in de formatie

Wie zou nu de eerste stap moeten zetten in de formatie? Ook daar zie je verdeeldheid. Volgens VVD-kiezers zou D66 nu als eerste moeten bewegen richting de ChristenUnie. De PVV-kiezers vinden dat VVD en CDA nu de eerste stap moeten zetten door de PVV uit te nodigen voor onderhandelingen. Opvallend genoeg ziet ook de grootste groep CDA-kiezers dit nu als beste optie om als eerste te verkennen. De D66-kiezer stelt juist dat VVD en CDA nu de eerste stap moeten zetten door opnieuw te onderhandelen met GroenLinks. 

Aanstellen Tjeenk Willink

De helft (54%) van de kiezers vindt het een goede zaak dat voorgesteld is om Tjeenk Willink aan te stellen als nieuwe informateur. Eén op de vijf kiezers vindt dit geen goede zaak, met name veel PVV-stemmers. Ruim een kwart weet het niet.

Zetelverdeling

In de zetelpeiling De Stemming, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK, is deze maand nauwelijks verandering te zien. De zetelverdeling is nu als volgt, in vergelijking met de vorige maand: VVD 30 (-2), PVV 23 (+1), CDA 18 (-1), D66 18 (-1), SP 13 (-1), GroenLinks 15 (+1), PvdA 10 (+2), ChristenUnie 5 (-), SGP 3 (-), PvdD 5 (-), 50PLUS 4 (-), FvD 3 (-), DENK 2 (-), PP 1 (+1).

Over De Stemming

De Stemming is een peilmethode met vooral aandacht voor de zwevende kiezer. Een groot deel van het electoraat twijfelt tussen twee of drie partijen. De methode die De Stemming gebruikt sluit hierbij aan: deelnemers kunnen namelijk in totaal vijf stemmen verdelen. Zij geven al deze stemmen aan één partij of aan meerdere partijen. Daarmee geeft De Stemming ook inzicht in de strijd tussen partijen en in kiezersbewegingen. 

Aan De Stemming van deze maand, gehouden onder het GfK online panel, deden 1986 respondenten mee. De steekproef is gestratificeerd naar sekse, leeftijd, opleidingsniveau, stemgedrag, regio en etnische achtergrond. De respons wordt gewogen volgens dezelfde variabelen. Per meting heeft telkens ongeveer de helft van de respondenten de vragenlijst ingevuld.

Alle actuele informatie over de peiling van deze maand vindt u op www.destemming.nl

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.