De openlijk homoseksuele priester Pierre Valkering wil van zijn baas bisschop Hendriks weten hoe een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag in een pauselijk decreet terechtkwam. De priester wil de bisschop onder ede laten horen.

Valkering werd in 2019 landelijk bekend door boek Ontkleed niet naakt staan, over homofobie in de Rooms-Katholieke Kerk en zijn eigen seksuele ervaringen. Na het verschijnen van dat boek startte het bisdom Haarlem-Amsterdam een kerkelijke procedure, waarna Valkering werd ontslagen. Maar in het kerkelijk vonnis staat ook een melding van grensoverschrijdend gedrag richting jongeren. Valkering wil weten hoe die daar is gekomen.

Schending celibaat en ongehoorzaamheid

Het bisdom Haarlem-Amsterdam, waar Valkering van 1994 tot 2019 pastoor was, ontkent dat het ontslag iets met de melding te maken heeft.

"Het besluit om hem als pastoor te ontslaan en als pries­ter buiten dienst te stellen, is gestoeld op de schen­ding van het celibaat (volledige seksuele onthouding, red.) en de onge­hoor­zaam­heid. Niet, zoals Pierre Valke­ring sug­gereert, op de voornoemde mel­ding", reageert een woordvoerder. Maar Valkering gelooft dat niet: "Die melding zit in het dossier met een handtekening van de paus, dat weegt zwaar."

Lees ook

Dynamiet

De melding in de kerkelijke procedure gaat over een aangifte bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK, bedoeld voor mensen die te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Er zijn diverse aantijgingen: van kindertekeningen boven het bed van Valkering tot tijdens een kamp een zwembroek aantrekken, terwijl hij een handdoek om zijn middel had.

Opvallend is de melding dat Valkering een pedoseksueel zou hebben toegelaten bij een bijenkomst met kinderen. Valkering: "Het gaat over een van de volwassen aanwezigen, maar er is geen bewijs of aanwijzing dat deze persoon pedoseksueel is. Er is in elk geval niets voorgevallen. Het is dynamiet om iemand in verband te brengen met pedoseksualiteit, dan ben je ongelooflijk kwetsbaar." Valkering heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam om een onafhankelijk onderzoek gevraagd. De bisschop heeft dat volgens hem afgewezen.

Priester Pierre Valkering krijgt ook veel steunbetuigingen
Bron: EenVandaag
Priester Pierre Valkering ontvangt ook veel steunbetuigingen

Eerherstel en schadevergoeding

Pierre Valkering krijgt steunbetuigingen van 150 parochianen en wordt bijgestaan door advocaat Ludith Haarsma. Die ontdekte dat de melding die Valkering in kwaad daglicht stelt werd doorgegeven aan Rome. En dat bisschop Hendriks er nog een keer de aandacht op heeft gevestigd in een brief: "Hendriks schrijft naar Rome dat er grote vraagtekens zijn rond de prudentie van Valkering ten aanzien van kinderen en kwetsbaren."

In een schriftelijke reactie (pdf) zegt de woordvoerder van het bisdom Haarlem-Amsterdam onder andere dat het bisdom 'het niet nodig vindt om ver­der in te gaan op deze mel­ding.' "Wel willen we be­na­druk­ken dat het niet ging om moge­lijk seksueel mis­bruik of een andere vorm van erns­tig grens­over­schrij­dend gedrag, maar meer in de sfeer lag van de pru­dentie die van een pries­ter verwacht mag wor­den." Advocaat Haarsma dagvaardt de bisschop nu in een civiele procedure, die moet leiden tot eerherstel en een schadevergoeding. "De bisschop heeft mijn cliënt gelasterd, dat is een onrechtmatige daad en daar moet hij voor bloeden."

priester Pierre Valkering vindt dat Bisschop Hendriks hem in Rome belasterd heeft. Via een civiel rechtelijke procedure streeft hij naar eerherstel.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.