Er komen steeds meer ganzen in Nederland. En daarom mag er volgens het Faunabeheerplan worden gejaagd op ganzen, maar niet tijdens de winterrust. De provincie Overijssel wil zich daar niet aan houden en ook tijdens de winter jagen

Dit in tegenstelling tot alle andere provincies, die zich wel aan de winterrust houden.

In Radio EenVandaag een gesprek met Jos Bisschops, regiodirecteur van Natuurmonumenten Overijssel en Flevoland. Wat vindt de organisatie ervan dat Overijssel ook tijdens de winter wil jagen?

Ook spreken we met Dirk Jan Polak. Hij is initiatiefnemer van Hollands Wild en zet zich in voor duurzaam gebruik van ganzen.