Recent onderzoek naar leemten in slachtofferhulpverlening toont aan dat slachtoffers van medische fouten en nabestaanden na jarenlang nog steeds in de kou staan.

Vanwege gebrekkige regelingen rond herstelbehandelingen wordt deze groep slachtoffers nauwelijks of niet bereikt door de hulpverlening. Bij slachtoffers van andere incidenten zoals verkeersongevallen is dit vaak beter geregeld. Dit wordt gesteld door de onderzoeker van International Victimology Institute Prof. J. Van Dijk