Omstreden oncoloog Radboudumc maakte ernstige medische fouten, zeggen deskundigen. Maar tot verbijstering van nabestaanden onderzoekt de Inspectie Volksgezondheid geen klachten ouder dan 2 jaar.

Nabestaanden van patiënten van de oncoloog willen dat er een tuchtzaak komt tegen de specialist. De arts is vorig jaar door het Radboudumc in Nijmegen op non-actief gezet, omdat er sprake zou zijn van slechte zorg. Maar van de rechter mag ze niet worden ontslagen. Volgens het gerechtshof is namelijk niet gebleken dat er sprake is van medische missers of disfunctioneren. De oncoloog heeft, volgens de letselschade-advocaat, nu bij het Radboudumc aangegeven dat ze haar baan terug wil.

'Ernstig onzorgvuldig handelen'

Letselschade-advocaat Bram Jansen behartigt de belangen van zestien patiënten en nabestaanden van de betrokken oncoloog. Hij heeft de medische dossiers uitgebreid laten onderzoeken door een hoogleraar oncologie en een internist. Daaruit wordt volgens Jansen duidelijk dat er sprake is van ernstig onzorgvuldig handelen door de oncoloog.

Jansen heeft inmiddels zeven medische adviezen naar de Inspectie gestuurd met het verzoek onderzoek te doen naar het functioneren van de oncoloog en de afdeling medische oncologie van het Radboudumc. Ook wil hij dat de Inspectie een tuchtklacht begint tegen de oncoloog. "De patiënten vrezen dat de arts weer in dezelfde fouten zal vervallen, dat willen ze voorkomen", zegt Jansen.

Ouder dan 2 jaar

Maar de Inspectie meldt de letselschade-advocaat nu dat ze geen onderzoek doet naar mogelijke medische fouten die langer dan 2 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Vijf van de zeven dossiers legt de Inspectie daarom naast zich neer.

Twee andere zaken worden wel onderzocht, omdat die van recentere datum zijn en omdat 'de melding wijst op een situatie die voor de veiligheid van de cliënten of de zorg een ernstige bedreiging betekent',zo blijkt uit de brief die de Inspectie naar Jansen heeft gestuurd. De Inspectie zegt dat ze de andere meldingen wel serieus neemt en meeneemt in het toezicht dat ze op het Radboudumc houdt.

Lees ook

'Kans op genezende behandeling ontnomen'

Uit de medische adviezen die de letselschade-advocaat heeft opgevraagd blijkt onder meer dat de oncoloog een ct-scan verkeerd zou hebben geinterpreteerd en daarmee de patiënt de kans op een mogelijk genezende behandeling zou hebben ontnomen. Ook zou adequate therapie te laat zijn ingezet en zou een patiënt de kans op mogelijk levensverlengende therapie zijn ontnomen.

Verder wordt vermeld dat als eerder een volledige dosis chemo zou zijn toegediend er kans was dat de patiënt langer zou hebben geleefd. Ook andere artsen van de afdeling oncologie van het Radboudumc, die bij de behandeling van de patiënten waren betrokken, hebben steken laten vallen, aldus de medisch adviseurs.

'Meerdere medische missers'

EenVandaag besteedde hier eerder aandacht aan. Ook emeritus-hoogleraar patiëntveiligheid Jan Klein oordeelde toen dat "er sprake is van meerdere medische missers omdat patienten onder de behandeling van de oncoloog geleden hebben, soms minder lang te leven hadden en zelfs mogelijk niet genezen zijn doordat stappen in de behandeling niet goed gelopen zijn".

De arts werd op non-actief gezet na klachten van patiënten en artsen. Gesprekken om tot betere zorg te komen, leverden volgens het ziekenhuis niets op. Een interne commissie concludeerde dat er sprake was van disfunctioneren. Hierop begon het ziekenhuis een ontslagprocedure en onderzocht 290 dossiers van patiënten die door de specialist waren behandeld.

Lees ook

Ziekenhuis in cassatie

Bij 45 was volgens het Radboudumc sprake van ernstige fouten. Ook zaten er duizenden ongelezen berichten in de mailbox van de arts, die voor een deel gingen over laboratoriumuitslagen. De oncoloog was ook een tijd onbevoegd aan het werk, omdat ze niet stond geregistreerd in het BIG-register.

Het ziekenhuis verloor de zaak in hoger beroep en gaat in cassatie bij de Hoge Raad.

'Patiëntenzorg loopt ernstig gevaar'

Letselschade-advocaat Jansen zegt dat zijn cliënten teleurgesteld zijn omdat de Inspectie veel medische dossiers niet wil onderzoeken. "De meldingen roepen in samenhang een zeer verontrustend beeld op van een disfunctionerende oncoloog. De oncoloog heeft aangegeven weer aan het werk te willen, daarmee loopt de patiëntenzorg ernstig gevaar. Daarom is er meer dan voldoende reden om de meldingen te onderzoeken", zegt Jansen. De Inspectie gaat ook niet in op het verzoek van de advocaat om te voorkomen dat de arts weer aan het werk gaat en dat er een tuchtklacht wordt ingediend.

EenVandaag heeft de Inspectie Volksgezondheid en de advocaat van de oncoloog gevraagd om reactie, maar daar gaan zij niet op in. Het Radboudumc laat weten dat ze met de oncoloog in gesprek is.

Lees ook