Na zeventien jaar discussie zijn ze eruit bij de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk: ook vrouwen mogen predikant worden. Maar niet iedereen is even blij met deze vernieuwing

Deze kleine gereformeerde kerk met 118.000 leden moet volgens het kerkbestuur met zijn tijd mee. Maar het conservatieve deel van de gemeenschap kwam in verzet. Kort na de stemming van de Synode belegden 600 verontruste kerkgangers een noodvergadering. Hun grote angst: hoe nu verder met hun kerk waarin vrouwen ook de positie van predikant mogen bekleden?

In de Bijbel staat toch dat vrouwen zich dienstbaar aan de man moeten opstellen? Er is veel discussie en een scheuring op lange termijn is bepaald niet ondenkbaar. Het conservatieve deel wil dat de beslissing wordt teruggedraaid. Zo niet, dan gaan ze rondkijken naar een gelijkgestemde gemeente.

Ineke Baron is pastoriaal werker in penitiaire instellingen en staat intussen in de startblokken. Ze heeft de theologische opleiding om het ambt van dominee te vervullen. Eerder mocht ze van haar gemeente al diensten leiden in gevangenissen, maar vanaf nu mag ze echt preken in haar eigen kerk in het Friese Haulerwijk.

EenVandaag spreekt met dominee Kees van Dijk uit Ommen. Hij zit in de Synode, het kerkbestuur. Hij wil geen vrouwelijke dominees en stemde in juni, toen het bestuur over deze kwestie bij elkaar kwam, dan ook tegen de vernieuwing. Niet dat hij tegen vrouwen en gelijkheid is, maar de Bijbel is niet te negeren als het om dit punt gaat. Paulus zegt dat vrouwen niet kunnen voorgaan in het geloof, punt uit.

Maarten Verkerk is theologisch filosoof en pleit al twintig jaar voor vrouwelijke dominees bij de Gereformeerde Vrijgemaakten. Vele andere gereformeerde kerken waaronder de Protestanse Kerk Nederland (PKN) en de Nederlands Gereformeerde Kerk laten vrouwen al jaren op de kansel toe. Waarom dreigt er bij dit kleine groepje vrijgemaakten nu een scheuring?