De Amerikaanse geheime dienst NSA tapt ons intenetverkeer af, weten we sinds enkele maanden. Maar weinigen weten dat de Nederlandse politie uw internet- en telefoongegevens iedere dag verzamelt. En ook u staat in dit systeem, het CIOT. Dat is geregeld in de telecomwet, en dus legaal, maar in de praktijk blijkt de politie er veel te veel in te grasduinen. En dat is niet legaal. 

Jaren geleden riep het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de eigen Inspectiedienst van het ministerie van Justitie dat het gebruik uit de hand loopt, teveel mensen er toegang toe hebben en de controle ernstig tekort schiet. En verbetering is door de oprichting van de Nationale Politie verschoven naar eind 2013.

Collegelid Wilbert Tomesen van het CBP stelt dat de toezichthouder nog steeds wacht op verbetering van het systeem: 'Als toezichthouder stelden wij vast dat er vraagtekens te stellen zijn bij de rechtmatigheid. De minister heeft gezegd daar iets aan te gaan doen en daar wachten wij nu op. Toegegeven, dat duur wel wat lang. Ik denk dat het in de eerste plaats aan de volksvertegenwoordiging is om tegen de minister te zeggen, hoe staat er mee'.