De olifantenpopulatie in de Zuid Afrikaanse safariparken is veel te groot. Mede door de aanleg van waterputten en het verbod op stroperij is de populatie de laatste jaren enorm gegroeid. De reuzen ontwortelen bomen, vallen mensen aan en vernietigen akkers. Het plan: 7000 olifanten krijgen de kogel. Zijn er geen alternatieven? Bioloog Ben Bokhout en dokter in de diergeneeskunde Tom Stout hebben wel ideeën.