De spanningen tussen Amerika en Noord-Korea lopen op. Aanleiding is een artikel in de Washinton Post. Zij claimen een geheim rapport in handen te hebben waarin staat dat Noord-Korea 60 kernkoppen heeft. En dat deze kernkoppen zo klein zijn dat ze op intercontinentale raketten zouden passen.

President Trump reageerde fel op dit geheime rapport:

Keiharde retoriek of serieuze dreiging? 

Volgens de website Politico wijkt het beleid van Trump achter de schermen, eigenlijk niet af van dat van Obama, en Vox schrijft dat statements van mensen om Trump heen erop wijzen dat het niet tot een oorlog zal komen.

En aan de andere kant blijkt Noord-Korea eigenlijk altijd een blaffende hond is die niet bijt. Na de ineenstorting van de Soviet-Unie is Noord-Korea nucleaire wapens gaan ontwikkelen als een soort levensverzekering. Om buitenlandse mogendheden af te schrikken. 

Clinton, Bush en Obama worstelden allemaal met die ontwikkelingen. Analisten zeggen daarom dat dit een beslissend moment is in het presidentschap van Trump. Zoals de Cuba-crisis dat voor Kennedy was.