De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) start een nieuw onderzoek naar de moord op Theo van Gogh, dat meldt minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer.

Er komt een breder onderzoek naar de moord en naar het handelen van de AIVD, zo meldt minister Plasterk in de brief aan de Kamer. 

De minister geeft aan dat 'het handelen van de AIVD tot en met 2 november 2004, de dag waarop Theo van Gogh werd vermoord, is door de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) uitputtend onderzocht', maar wil 'gezien de grote maatschappelijke impact van deze gebeurtenis en de vragen die er kennelijk nog leven over het handelen van de AIVD ' de CTIVD niettemin vragen de zaak nader te onderzoeken.

Het onderzoek komt naar aanleiding van de uitzending van Dossier EenVandaag over het onderzoek naar de moord op Theo van Gogh en over het handelen van de AIVD. Bekijk hier de uitzending terug:

Download