Jaren is er gesteggeld over het enige overgebleven bouwwerk van de NSB, de Nederlandse partij in de Tweede Wereldoorlog: de Muur van Mussert in Lunteren (Gelderland). Minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven, heeft een procedure in gang gezet die de muur een beschermde status moet geven.

Dit doet de minister na advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Tegen nu.nl zegt ze: "De Muur van Mussert herinnert ons aan een donkere tijd die deel uit maakt van onze geschiedenis. We kunnen van deze zwarte bladzijde uit het verleden veel leren", aldus de bewindsvrouw. "De Muur is een overblijfsel van een tijdperk waarmee aan volgende generaties het verhaal van de oorlogsjaren verteld kan worden."

'Sloop de muur niet'

Eind vorig jaar deden meer dan vijfentwintig museumdirecteuren, historici, schrijvers en hoogleraren nog een oproep om de Muur van Mussert met spoed aan te wijzen als rijksmonument. Zij schreven toen een brandbrief aan de minister.

Tussen 1936 en 1940 hield NSB-leider Anton Mussert er toespraken. Duizenden NSB-leden kwamen er elk jaar bijeen. De muur staat op dit moment op particulier terrein. De eigenaren wilde de muur slopen om zijn camping verder uit te breiden.