Het is vandaag een historische dag. Na ruim dertig jaar verdwijnt het Europese melkquotum en mogen boeren weer onbeperkt melk produceren.

Reden voor veel boeren om meer melkkoeien te houden. En om hun schapen de deur uit te doen. Want schapen brengen per hectare minder geld op dan melkkoeien.

Verslaggever Roos Oosterbaan ging langs bij schapenboer en voorzitter van LTO-Schapenhouderij Jeljer Wynia en vroeg hem waarom hij toch voor het minder lucratieve schaap kiest. En moeten we ervoor vrezen dat het schaap helemaal verdwijnt uit het Nederlandse landschap?