‘Bevrijdingsdag’ werd het wel genoemd door boeren. Op 1 april dit jaar wordt het melkquotum afgeschaft en kunnen boeren onbeperkt melk produceren. Tenminste…

Het melkquotum is ooit ingesteld door de Europese Unie om de zogenaamde ‘boterberg’ en de ‘melkplas’, die door overproductie ontstonden, tegen te gaan. Nu internationaal de vraag naar zuivel is toegenomen is de noodzaak voor een quotum verdwenen. Veel boeren hebben daarom geïnvesteerd in een nieuwe, vaak grotere stal om meer koeien te kunnen gaan melken.

Door de verwachte groei van het aantal koeien is er discussie ontstaan over een mogelijk mestoverschot en de gevolgen daarvan voor het milieu. Om te voorkomen dat Nederland straks volstaat met koeienflats en megastallen heeft staatssecretaris Sharon Dijksma eind vorig jaar de wet 'Verantwoorde groei melkveehouderij’ ingevoerd. De belangrijkste onderdelen in deze wet die opleggen op welke wijze bedrijven mogen groeien zijn nog niet ingevuld.

De staatssecretaris beloofde hierover uiterlijk op 1 maart uitsluitsel te geven maar heeft om uitstel gevraagd. Met 1 april voor de deur groeit daarom de onzekerheid en frustratie onder boeren over het uitblijven van duidelijkheid. Zij weten nog steeds niet hoeveel koeien ze straks mogen houden.

EenVandaag bezoekt het bedrijf van Maarten Harmsen, een jonge boer die heeft geïnvesteerd in een nieuwe stal en die een brandbrief stuurde naar de Tweede Kamer over deze kwestie. Ook spreken we Jacomijn Pluimers van Milieudefensie en Petra Berkhout, onderzoeker van het LEI.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.