Hebben zogeheten burnpits er toe geleid dat Nederlandse militairen ziek zijn geworden? In deze burnpits werd al het afval, waaronder plastic, ziekenhuisafval, munitie en nog veel meer; verbrand met benzine en kerosine. Een nieuw meldpunt inventariseert nu om hoeveel zieke militairen het gaat.