Het vertrouwen in het kabinet Rutte II is het afgelopen jaar toegenomen. Dit blijkt uit het grote Prinsjesdag-onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 mensen. In 2016 bleef het vertrouwen steken op 23 procent, nu is dat gestegen naar 34 procent. Het vertrouwen in Rutte is ook hoger: de premier steeg van 31 procent vertrouwen vorig jaar naar 41 procent in 2017.

Alleen bij de start in 2012 was het vertrouwen in het kabinet nog hoger (42%). In 2013, midden in de economische crisis, stond het op een dieptepunt (14%). In 2014 was er een opleving kort na het optreden bij de MH 17 ramp (32%) en in 2015 en 2016 zakte het vertrouwen terug naar 23%.  Dit jaar stijgt het dus naar 34 procent. Gedurende de hele kabinetsperiode heeft de grootste groep geen vertrouwen. Dit jaar is dat 65 procent.  

Economie gaat beter

De ondervraagden vinden dat het kabinet het vooral goed gedaan heeft met het terugdringen van het begrotingstekort.  Ook hebben veel mensen voor het eerst in deze kabinetsperiode echt het gevoel dat het beter gaat met de economie. Volgens tweederde (63%) van de ondervraagden staat onze economie er nu goed voor. Vorig jaar was dit nog slechts 37%.  De meerderheid van de kiezers van VVD, PvdA en D66 vinden dat de economie gunstig beïnvloed is door het kabinetsbeleid. Kiezers van andere partijen zijn hier niet van overtuigd. 

Niet iedereen profiteert

Lang niet iedereen voelt de economische groei al in zijn portemonnee. Vier van de tien ondervraagden (41%) hebben zelf het idee dat ze er in deze kabinetsperiode alleen maar op achteruit zijn gegaan. Het gaat dan vooral om uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden.

Dijssselbloem beste minister

De grotere waardering voor premier Rutte is ook terug te vinden in de ranglijst van de ministers. Van alle ministers heeft Jeroen Dijsselbloem van Financiën het volgens de ondervraagden in de afgelopen 5 jaar het beste gedaan. Driekwart (77%) vindt dat hij het goed gedaan heeft.  Op de tweede plaats staat minister Koenders van Buitenlandse Zaken (57%). Rutte staat op de derde plaats (51%).  Hij wordt door veel mensen gezien als de enige persoon die alle partijen kan verbinden en het land kan leiden. Voor de ministers Plasterk (27%), Blok (33%) en Bussemaker is de minste waardering.

Ranglijst ministers: wie hebben het de afgelopen 5 jaar goed gedaan?

  • 1. Dijsselbloem 77%
  • 2. Koenders 57%
  • 3. Rutte 51% 
  • 4. Hennis 49%
  • 5. Schippers 43% 
  • 5. Ploumen 43%
  • 7. Schultz 38%
  • 8. Kamp 36%

Lees hier ons onderzoek

Over het onderzoek
Het Prinsjesdag onderzoek van EenVandaag bestaat uit drie delen:  

- Aan het eerste onderzoek deden 25.695  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het is gehouden van 5 tot en met 12 september 2017.

- Aan het tweede onderzoek deden 22.526  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.

Het is gehouden van 12 tot en met 18 september 2017.

- Aan het derde onderzoek deden 22.639  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het is gehouden van 13 tot en met 18 september 2017.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.
Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.