Naast toetsing moet ook loting weer toegestaan worden voor toelating tot studies met een beperkt aantal plaatsen. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Robbert Dijkgraaf. Maar een amendement van de VVD veroorzaakt verwarring. Dit is er aan de hand.

In 2017 werd loting afgeschaft voor studies waarvoor een numerus fixus, een beperkt aantal plaatsen, geldt. Er zouden te vaak weinig gemotiveerde studenten ingeloot worden. In plaats daarvan kwam selectie op basis van cijfers of motivatie. Maar ook dat bleek niet ideaal, want het leidde tot kansongelijkheid: kinderen van rijkere ouders kunnen meer bijles betalen dan kinderen uit een minder welvarend gezin.

Amendement

De vorige minister van Onderwijs kwam daarom met een wetsvoorstel dat zowel toetsing als loting toestaat. Bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer, vorige week, diende de VVD een amendement in dat veel verwarring veroorzaakt.

De partij wil aan de wet toevoegen dat aankomende studenten die laag scoren bij de selectie, niet meer aan loting mee mogen doen. Het amendement is mede ondertekend door CDA, ChristenUnie, SGP en JA21.

Wat is laag scoren?

Minister Dijkgraaf (D66) van Onderwijs ontraadde het amendement, maar een meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor. De stemming over de hele wet is afgelopen week uitgesteld, omdat onder andere GroenLinks, de PvdA en de SP het amendement onduidelijk vinden.

Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks vindt dat onduidelijk is wat er bedoeld wordt met 'laag scoren'. Iemand die laag scoort bij de selectie, zou niet meer aan loting mee mogen doen, maar wat is laag scoren?, vraagt ze zich af.

Bekijk ook

Achtergrond van studenten

Westerveld denkt dat het wetsvoorstel leidt tot meer kansenongelijkheid. "Bij een deel van de studenten die slecht scoren speelt de achtergrond mee. Ouders die allebei arts zijn, kunnen heel goed helpen bij het schrijven van een motivatiebrief dat ook geneeskunde wil gaan studeren."

"Voor iemand die even geschikt is, maar niet uit zo'n gezin komt, geldt dat niet", zegt Westerveld. "Die weet minder goed wat hij moet schrijven in een motivatiebrief of moet zeggen tijdens een gesprek", zegt Kamerlid Westerveld.

Bekijk ook

Afspiegeling van de samenleving

In een onlangs verschenen rapport van de Onderwijsinspectie over selectie in het hoger onderwijs, blijkt volgens Westerveld dat heel veel studenten zijn ingestroomd die het thuis beter hebben dan anderen.

"En het is aan ons om de beste studenten op de juiste plek te krijgen. En juist bij zo'n opleiding als geneeskunde wil je een afspiegeling van de samenleving", zegt Kamerlid Westerveld.

Brief minister

GroenLinks en de PvdA hebben minister Dijkgraaf gevraagd om uiterlijk maandag een brief naar de Kamer te sturen waarin hij aangeeft hoe hij het amendement interpreteert en of hij het geamendeerde wetsvoorstel handhaaft of intrekt.

Wat betreft Westerveld wordt er dinsdag nog niet over de wet gestemd. "Het gaat wel over een wet, die met een rommelig debat is behandeld. Maar het moet zorgvuldig gebeuren. Er is nu te veel onduidelijk en er is ook nog het rapport van de Onderwijsinspectie, dat wij een paar dagen voor het debat toegestuurd kregen en waarop de minister nog moet reageren."

Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) over de onduidelijkheid over studenten toelaten op opleidingen

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.