De kwaliteit van leven in achterstandswijken holt achteruit. Sinds 2012 ging bijna de helft van de inwoners van kwetsbare wijken er op achteruit. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het steden netwerk van middelgrote steden in Nederland.

In de kwetsbare buurten wonen vaak al relatief veel laagopgeleide mensen. Veel van hen hebben een laag inkomen, schulden en psychische problemen. Doorbezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg komen er vaak psychiatrische patiënten bij. Daarnaast stromen daklozen vaak door naar een woning in achterstandswijken, en is het een plek waar statushouders relatief vaak gehuisvest worden.

Vogelaarwijken

Achterstandswijken die achteruit hollen, dat hebben we eerder gehoord. Rond 2007 werd geconstateerd dat achterstandsbuurten steeds verder achterbleven. Problemen met de leefbaarheid in die wijken werden steeds groter. “De situatie in probleemwijken toen is erg vergelijkbaar met wat er volgens het onderzoeksrapport nu aan de hand is in kwetsbare wijken.”

Dat wasaanleiding voor Ella Vogelaar, toenmalig minister voor Wonen, Wijken enIntegratie om veertig probleemwijken aan te wijzen die ‘in de gevarenzone’ zaten.Deze ‘Vogelaarwijken’  zouden vier jaar lang extra aandacht en geld van het Rijk krijgen om de problemen aan te pakken.

Er werd geïnvesteerd in het uiterlijk van de wijken en de kwaliteit van woningen, en er ging geld naar sociale voorzieningen. “Denk aan verbetering van scholen, speelveldjes,sportvoorzieningen en het aanbod van culturele activiteiten,” zegt de voormaligPvdA-minister. Een deel van het geld was afkomstig van woningcorporaties, en hetRijk investeerde jaarlijks 250 miljoen. Tot er in 2012 door de overheid werd besloten niet langer te investeren in de Vogelaarwijken.

'Langdurig investeren'

Tijdens de investeringen zag je heel langzaamaan verbetering, blikt Vogelaar terug. “De problemen in kwetsbare wijken oplossen dat lukt je niet in één of twee jaar.Dat moet je minstens tien jaar doen.’ Maar daar voegt Vogelaar aan toe dat er volgens haar altijd geïnvesteerd zou moeten worden in achterstandswijken.

In EenVandaag een gesprek met Ella Vogelaar over de situatie toen en haar Vogelaarwijken.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.