Er is nog altijd grote onduidelijkheid over het lot van de meest besproken asielkinderen van dit moment: Howick en Lili. Een kwestie die ook politiek Den Haag nog altijd in zijn greep houdt. Vooral onder de kleine regeringspartij, de ChristenUnie, ligt de kwestie uiterst gevoelig. De partij die ooit één van de architecten was van het huidige kinderpardon. ”Deze kwestie ligt als een steen op onze maag.”

Hij noemde het ‘een bittere pil’ bij de presentatie van het regeerakkoord vorig jaar. CU-leider Gert Jan Segers had zichtbaar moeite met het feit dat het zijn partij niet gelukt was om een ruimer kinderpardon te regelen bij de kabinetsformatie.

Ook Siewerd de Jong, voorzitter van de jongerenpartij van de ChristenUnie, stelt dat deze kwestie zwaar weegt binnen zijn partij.  “Dit is voor de CU verreweg de meest pijnlijke kwestie. Dat zag je ook bij ons partijcongres. Negentig procent van de moties ging over ‘ons’ kinderpardon. Dit raakt echt aan het DNA van onze partij.”

Lees ook:

'Meest gevoelige kwestie voor achterban'

De Jong vindt dat -ondanks de afspraken die er in het regeerakkoord staan- het kinderpardon veel ruimer zou moeten worden uitgelegd. “PerspectieF (de politieke jongerenorganisatie van de ChristenUnie, red.) pleit in het algemeen voor een ruimhartiger kinderpardon. Het wordt nu veel te beperkt uitgevoerd.  Wat ons betreft mogen kinderen die hier bijna hun hele leven hebben gewoond hier blijven.”

Op de vraag of het kinderpardon ook een kabinetscrisis waard is, antwoordt de jongerenvoorzitter een stuk minder stellig. “Dat vind ik een lastige. Ik heb op zich vertrouwen in onze mensen in Den Haag, maar dat dit heel moeilijk ligt, moge duidelijk zijn.”

'Kinderpardon een wassen neus'

Simone Kennedy is raadslid voor de ChristenUnie in Amersfoort, waar Howick en Lili wonen. Zij kent de kinderen goed en is nauw betrokken bij de zaak. Ook Kennedy vindt dat het kinderpardon nu te weinig toegekend wordt.

“Het kinderpardon en met name het zogenaamde ‘meewerkcriterium’ wordt door deze staatssecretaris heel beperkt uitgelegd. Zó beperkt, dat er bijna niemand meer onder valt. Het argument van de staatssecretaris is dat anders het terugkeerbeleid gevaar loopt. Dat lijkt het belangrijkste voor dit kabinet te zijn. Maar daarmee is het kinderpardon wel een wassen neus geworden.”

Ruime meerderheid van kinderpardon afgewezen

Veel advocaten zouden niet eens de procedure van het kinderpardon willen starten, omdat het in 80 procent van de gevallen wordt afgewezen. In het jaar 2016 slaagde slechts één gezin erin om kinderpardon te verkrijgen. Volgens Kennedy wordt het humane aspect hier te vaak uit het oog verloren. “Het nare is dat het hier om kinderen gaat die hier bijna hun hele leven hebben gewoond. Die part noch deel hebben aan wat hun ouders wel of niet gedaan hebben.”