Kinderen en kleinkinderen van NSB’ers willen de persoonlijke dossiers van hun ouders terug. Het gaat om foto’s, brieven en dagboeken van ‘foute’ Nederlanders die kort na de oorlog in beslag zijn genomen door de staat. Dit zegt de Stichting Werkgroep Herkenning in Radio EenVandaag.

Het gaat om documenten van ongeveer een half miljoen Nederlanders. De (klein-) kinderen willen de dossiers terug in bezit. Er staat in waarvoor hun ouders zijn vervolgd, maar bevat bijvoorbeeld ook correspondentie met familie en beeltenissen van het gezin. De Nederlandse overheid heeft deze privé-eigendommen net na de oorlog in beslag genomen.

Radio EenVandaag brengt de hele week verhalen over deze kwestie.

Vandaag: goed en fout op één kussen. Rinke’s vader was SS-er terwijl de opa van Rinke’s vrouw Martine werd vermoord door de Duitsers. Samen vertellen ze er over.

Volgens de archiefwet moeten de dossiers bewaard worden in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR). In 2025 worden de stukken openbaar. Kinderen en kleinkinderen van de zogeheten ‘foute ouders’ willen hier niet op wachten. Werkgroep-voorzitter Holthuis wil dat het CABR een regeling treft voor de betreffende families.

Luisteraars kunnen bellen naar de Landelijke Telefonische Hulplijn: 06 – 330 57 003