Met z'n allen kijken naar bombardementen op Kobani, de grensstad van Syrië en Turkije, waar IS strijdt tegen de Koerden. De heuvel van waarop de pers verslag doet van de bombardementen wordt door diezelfde verslaggevers inmiddels de ‘Hill of Shame’ genoemd.

Is de enige reden dat we nu zoveel van Kobani horen wellicht omdat het zo ‘mediageniek’ ligt voor de pers? Want hoeveel of weinig weten we van andere plaatsen waar verslaggevers moeilijker of wellicht zelfs helemaal niet kunnen komen? Journaliste Minka Nijhuis plaats vraagtekens bij de huidige berichtgeving over IS.