Hoe kunnen burgers helpen hun omgeving te beschermen tegen een terroristische aanslag? Ran Cohen meent dat iedere burger in principe het vermogen heeft om adequaat te reageren op een gevoel van onbehagen of onveiligheid.

Dat vermogen moet volgens hem dan wel wakker geschud worden door training. Hij ontwikkelde daarvoor de SDR-methode. Zijn  methode voorziet de burger van theoretische kennis en praktische  vaardigheden om afwijkend gedrag te herkennen en zo ongewenste calamiteiten te voorkomen.

Ran Cohen heeft 15 jaar undercover gewerkt bij ondere andere de Israëlische politie. Hij is de grondlegger van gedragsprofilering en heeft in Nederland trainingen gegeven aan de NS, de politie, de Koninklijke Marechaussee en aan buurtpreventieteams.

EenVandaag interviewt Ran Cohen over het doel en de werkwijze van zijn trainingsprogramma voor burgers. Hoe leer je situaties met een andere bril te bekijken en hoe laat je zintuigen en intuïtie weer spreken? Hoe signaleer je terroristen?

Verder een interview met forensisch psycholoog Ewout Meijer over de effectiviteit van deze methode: kan je op basis van het signaleren van afwijkende gedragingen een terreuraanval voorkomen? Werkt deze methode etnisch profileren in de hand werkt?