Het kabinet gaat mogelijk besluiten tot een verhoging van de AOW naar 67 in 2026. In 2020 zou de leeftijd al omhoog gaan naar 66 jaar. Verder wil het kabinet mensen met zware werkzaamheden, ouderen en langwerkende ontzien.

Eén van die maatregelen is dat mensen die al meer dan veertig jaar werken gewoon op hun 65ste kunnen stoppen. Maar valt dat wel te controleren? Vanavond in EénVandaag een overzicht van de verwachte maatregelen en reacties uit Den Haag.

Meerderheid tegen kabinetsplannen AOW

Er is geen meerderheid voor de plannen van het kabinet om de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen naar 67 jaar. Dit blijkt uit onderzoek onder 11.000 leden van het EénVandaag Opiniepanel. 60 procent van de ondervraagden is tegen de plannen. 40 procent vindt het wel een goed plan.

Van de mensen die op 1 januari 2010 nog geen 55 jaar zijn en langer zullen moeten doorwerken is tweederde (65 procent) tegen de plannen van het kabinet.

De achterban van de regeringspartijen is verdeeld. Van de PvdA stemmers geeft 63 procent aan dat ze de plannen niet goed vinden, 37 procent is wel voor. Bij de achterban van CDA en ChristenUnie staat wel een meerderheid achter het plan.

Stakingsbereidheid

Een kwart van de ondervraagden is bereid om te demonstreren wanneer de vakbonden hiertoe oproepen. SP stemmers zijn het meest bereid om dit te doen. Van de Pvda_stemmers wil eenderde gaan demonstreren. 59 procent van alle deelnemers heeft geen zin om actie te voeren.

Over het onderzoek

Het onderzoek is op woensdag 14 oktober gehouden onder 11.000 leden van het EénVandaag Opiniepanel.

De uitslag is gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur.

Kabinet is er bijna uit: AOW naar 67 jaar