Er zijn nog steeds heel veel problemen in de jeugdbescherming. Dat blijkt uit een nieuw rapport. Tweede Kamerlid Lisa Westerveld is woedend. Als er niks verandert, gaan jeugdbeschermers nieuwe cases weigeren.

Gisteren kregen Kamerladen opnieuw een vernietigend rapport van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over hoe het eraan toegaat in de jeugdbescherming. De voorbeelden zijn schrijnend: kinderen die van hort naar her worden gesleept langs verschillende pleeggezinnen, of kinderen die helemaal geen hulp krijgen.

Veel problemen

De werkdruk van jeugdbeschermers is zo hoog, dat er zich allerlei problemen voor doen. Denk aan: geen zicht op kinderen die in pleeggezinnen zijn geplaatst, hele lange wachtlijsten terwijl kinderen in onveilige situaties zitten, geen plek in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen die getraumatiseerd zijn.

Ook slagen negen van de dertien organisaties er niet in om een hulpverlener aan een kwetsbaar kind te koppelen. "Het meest in het oog springende is eigenlijk dat de inspectie zegt dat de kwetsbare kinderen en gezinnen nog steeds geen hulp krijgen", zegt GroenLinks-Kamerlid Westerveld. "Dat is niet voor het eerst, maar je constateert dat het alleen maar erger is geworden."

'Kan gewoon echt niet'

In de Tweede Kamer is het meerdere keren gegaan over het herstellen van de jeugdbescherming, maar zonder resultaat. "Sinds 2019 schrijft de inspectie kritische rapporten. We hebben in september een spoeddebat gehad naar aanleiding van eerdere rapporten. Toen zeiden alle coalitiepartijen en de bewindspersonen die daarbij waren (van VWS en Rechtsbescherming) dat het de hoogste prioriteit had. Weerwind zou een crisisplan gaan maken, en nog steeds is er niks gebeurd", zegt Westerveld.

Westerveld is woedend door het nieuwste rapport. "Het zijn kinderen waarvan de rechter heeft gezegd: 'Dit kind moet hulp krijgen, we leggen maatregelen op.' En dan zegt de inspectie: het lukt nog steeds in veel gevallen niet om daar een hulpverlener aan te koppelen.' Dat kan gewoon echt niet. Het gaat om de meest ernstige situaties."

Actie voeren

Jeugdbeschermers hebben gemiddeld tweemaal zoveel kinderen of gezinnen onder hun hoede als maximaal verantwoord is. Dat stelt vakbond FNV die al 5 maanden actievoert om de zogenoemde 'caseload', het aantal cases dat hulpverleners hebben, terug te dringen.

Als er niets gebeurt, zegt FNV vandaag, dan gaat de vakbond er zelf voor zorgen dat de werkdruk minder wordt. "Dat doen we onder het zogenoemde actierecht. Dan onderbreken we bepaalde werkzaamheden, zonder dat dat tot consequenties leidt voor medewerkers", zegt bestuurder Maaike van der Aar bij FNV Jeugdzorg.

Bekijk ook

'Herstel gaat pijn doen'

Het klinkt cru, geen nieuwe cases meer aannemen, terwijl de inspectie zegt dat een van de problemen is dat kwetsbare kinderen geen hulp kunnen krijgen. Maar het is de enige manier om de sector er weer bovenop te helpen, zegt Van der Aar van de FNV.

"Die sector is zo ontzettend verwaarloosd de afgelopen 7 jaar, dat we nu echt een diepe crisis zitten. De enige weg omhoog is dat we de medewerkers in de sector behouden en dat we de kinderen die nu zorg krijgen, goede zorg krijgen. We zitten in een race naar beneden en dat kunnen we alleen op deze manier doorbreken. Dat gaat inderdaad pijn doen."

Diepe crisis

Zowel Kamerlid Westerveld als Van der Aar van FNV vinden de decentralisatie van de zorg in 2015 de oorzaak van de problemen. "Het systeem is naar de gemeentes gegaan en dat heeft tot 350 manieren geleid om dit te doen. We hebben het dubbele aantal jeugdbeschermers nodig."

"Jeugdbeschermers noemen het 'leuren met kinderen'. Zijzelf verlenen formeel geen hulp, ze onderzoeken de situatie en schakelen hulp in. Maar dan lopen ze er tegenaan dat er ook bij de hulpverleners een tekort is, er geen contracten zijn met de gemeente, er geldtekort is. De sector piept en kraakt van alle kanten."

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.