De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de thuiszorginstelling Charim Thuiszorg onder verscherpt toezicht geplaatst. Bij de organisatie zou structureel onveilig met medicijnen worden omgesprongen. EenVandaag bracht op 8 februari 2011 naar buiten dat het mis was bij Charim.

Tijdens een laatste inspectie bleek onder andere dat een behandeling met medicijnen werd aangepast en met medicatie van een cliënt werd begonnen, zonder dat een arts was geraadpleegd. Ook stelt de IGZ grote vraagtekens bij de bekwaamheid van het personeel en de uitzendkrachten van Charim.

In het najaar van 2011 vertelde personeel van Charim bij EenVandaag dat er sprake is van 'angst en intimidatie' onder het personeel. Vakbond CNV Publieke Zaak kwam daarna in actie en de Arbeidsinspectie begon een onderzoek.

Charim verzorgt thuiszorg in de omgeving van Veenendaal, Zeist, Woudenberg en Scherpenzeel. De organisatie laat vandaag in een reactie weten:

'Charim reageert teleurgesteld, maar erkent de problemen. Op basis van een plan van aanpak, dat door de inspectie in december is goedgekeurd, wordt momenteel hard gewerkt aan verdere verbeteringen. In de afgelopen vier maanden zijn hierin al goede resultaten geboekt. Charim neemt nu extra maatregelen bovenop het eerder goedgekeurde plan van aanpak, om zodoende ervoor te zorgen dat zij binnen de gestelde termijn voor het verscherpte toezicht de medicatieveiligheid op orde heeft'.

 

Download