'Hoezo extreem?' is de titel van een korte reeks debatten in de klas over radicalisering. Het doel is een beeld te krijgen hoe leerlingen omgaan met extreme overtuigingen. Dinsdag gingen jongeren van het College Edith Stein in Den Haag in debat met Tjibbe Joustra, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.