Als het aan het kabinet ligt, komt er vanaf 2015 een quotum voor het in dienst nemen van (arbeids-) gehandicapten. In 2021 moet in ieder bedrijf 5 procent van de werknemers een beperking hebben.  Het plan doet de wenkbrauwen zowel in de politiek als het bedrijfsleven fronsen.

Is een quotum de enige manier om arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen? Of is er gewoon iets mis met de manier waarop het bedrijfsleven naar mensen met een beperking kijkt?

Microsoft Nederland loopt alvast vooruit op de troepen met de discussie. Sinds maandag hebben ze een speciale denktank over het thema. Zij gaan op een praktische manier kijken hoe het bedrijf toegankelijker wordt voor werknemers met een handicap.

In EenVandaag de vraag hoe er meer arbeidsgehandicapten aan het werk komen. Niels Schuddeboom en Jacqueline Smeijsters-Maschin hebben een (arbeids-) handicap en nemen zitting in de 'Raad van Anders'.

Verder PvdA- Kamerlid John Kerstens (voorstander van een quotum) en Bert van Boggelen, voorman van lobby-organisatie ‘De Normaalste Zaak’. Van Boggelen vindt dat bedrijven niet moeten worden gedwongen tot dit quotum.