Boyan Slat zegt dat zijn methode om plastic uit de oceanen te halen werkt. En eerstejaars student Fionn Ferreira heeft een methode ontdekt om microplastic uit afvalwater te halen. Hoe twee jongens een wereldwijd probleem willen oplossen.