"Afgezien van Luxemburg, kent geen land ter wereld zo weinig armoede onder ouderen als Nederland." Die uitspraak is te lezen in een opiniestuk in NRC Handelsblad, geschreven door enkele directeuren van grote pensioenfondsen. Ze pleiten voor versoepeling van de pensioenregels, maar beweren dus ook met grote stelligheid dat er alleen in Luxemburg minder ouderen in armoede leven dan in ons land. Maar hoe komen ze tot die bewering?

Onderzoeken

Mathijs Bouman, econoom van Nieuwsuur en het FD, dook in de cijfers van diverse onderzoeken en ontdekte dat er verschillende uitkomsten zijn. "Zowel bij Eurostat en de OESO zijn de uitkomsten anders. Nederland staat in sommige onderzoeken op 1, in anderen staan landen als Frankrijk maar ook Oostbloklanden boven ons."

Na enig speurwerk blijkt een Duits onderzoek te laten zien dat Luxemburg op 1 staat en Nederland op 2. Maar wat toont dat onderzoek aan? Het gaat om het risico om als oudere in armoede terecht te komen. Dat is dus niet de hoeveelheid ouderen die daadwerkelijk in armoede leeft.

Relatieve armoede

Armoede in Nederland betekent volgens Bouman het volgende: "Het CBS neemt het bijstandsniveau van 1979, dat was het jaar dat de bijstand op het hoogste peil stond sinds de jaren '70, en dan nemen ze de inflate erbij en dat is dan het niveau van de armoedegrens die het CBS elk jaar meet. Dat is armoede in absolute vorm. De meeste internationale onderzoekers kijken naar relatieve armoede."

Het aantal ouderen dat in armoede leeft is overigens fors gedaald sinds midden jaren '90. Waar het eerst nog zo'n 21 procent betrof is dat nu, dankzij het aanvullend pensioen, nog maar 3 procent. "Waar het gemiddelde voor Nederland op 8 procent ligt", aldus Bouman.

Relatief goed

Concluderend: ouderen hebben het hier relatief goed, maar je kunt niet zeggen dat in Luxemburg minder ouderen in armoede leven dan in Nederland. Luxemburg en Nederland kan je dan ook niet aanwijzen als de landen met de minste armoede onder ouderen. Het onderzoek waar naar wordt verwezen richt zich op het risico dat ouderen lopen om in armoede terecht te komen, en dat is net iets anders.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.