SP-leider Lilian Marijnissen weet het zeker: arbeidsmigratie zet de lonen onder druk. "Arbeidsmigratie willen we strakker regulieren. We zien door de grootschalige ongereguleerde arbeidsmigratie dat de druk op de lonen blijft toenemen."

"We zijn in een loonstrijd verwikkeld. We knokken in Nederland voor hogere lonen, maar dat zit er nauwelijks in", aldus Marijnissen, die de link legt met arbeidsmigranten bij 'WNL Op Zondag'. "Dat is precies het probleem", stelt Marijnissen daarna nog, wanneer presentator Rick Nieman zegt dat we 'toch open grenzen hebben in de EU'.

Economie gebaat bij arbeidsmigratie

Arbeidsmigranten die ervoor zorgen dat de binnenlandse lonen laag blijven. Het is verkiezingstijd, dus alle reden om uit te zoeken of Lilian Marijnissen gelijk heeft.

Maar waar zoek je dan, in economische hoek of in de migratie hoek? Allereerst kijken we naar een onderzoek van het Centraal Planbureau in samenwerking met het Sociaal Cultureel Planbureau, genaamd 'Verdringing op de Arbeidsmarkt' van 31 oktober 2018. Daarin staat: "De meeste wetenschappelijke literatuur over migratie laat zien dat ook daardoor geen verdringing plaatsvindt. Uit deze studies blijkt dat instroom van migranten zelden negatieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid en lonen van ingezetenen, en dat de effecten soms zelfs positief zijn."

Elk jaar 50 duizend arbeiders nodig

Ook econoom en financieel journalist voor de Financieele Telegraaf Martin Visser meldt dat dit nu niet echt een actueel probleem is. Er is zoveel vraag naar arbeid dat we nu vooral arbeidsmigranten nodig hebben. Dat stelt ook het Centraal Bureau voor de Statistiek dit weekend. Volgens hen hebben we zelfs ieder jaar weer 50 duizend arbeiders nodig.

Hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis Leo Lucassen, verbonden aan de Universiteit Leiden stelt ook dat diverse onderzoeken uitwijzen dat er geen verband is tussen de hoogte van lonen en arbeidsmigratie. Hij wijst ook nog naar onderzoeken in Engeland, waar de brexit momenteel een 'hot topic' is, maar niet direct aantoonbaar zorgt voor verdrukking op de arbeidsmarkt en voor lagere lonen in hele sectoren.

Feit of Fictie: Houden arbeidsmigranten de lonen laag? Lammert de Bruin checkt het.

Oud beleid

Al met al kunnen we stellen dat Marijnissen een punt probeerde te maken dat niet direct met feiten te onderbouwen is. Communicatiestrateeg Kaj Leers vertelt dat de lijn van Marijnissen niet nieuws is. Hij verwijst naar haar vader, waarmee Pim Fortuyn, begin deze eeuw leider van de Lijst Pim Fortuyn, niet in discussie wilde gaan over de arbeidsmarkt. "Hij zag (Jan, red.) Marijnissen als gevaar voor zijn eigen populariteit, want over arbeidsmigratie hadden de SP en LPF praktisch dezelfde standpunten."

Oude wijn in nieuwe zakken; het is niet onlogisch. Opiniepeiler Maurice de Hond beweerde onlangs namelijk dat de SP zou stijgen in de peilingen als de partij een strenger migratiestandpunt zou innemen.